.
.

Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2011-2013

Thứ Bảy, 18/06/2011|07:40

Ngày 16/6/2011, Chi bộ Ban dân vận Đảng ủy Khối tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2011-2013. Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan dự và chỉ đạo đại hội. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2008-2010 của Chi bộ được trình tại đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã lãnh đạo đảng viên trong chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã chủ động, tích cực và sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công đảm bảo kế hoạch đề ra với chất lượng cao, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khác của Ban Dân vận và Đảng ủy Khối; nội bộ luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động. Mọi đảng viên luôn thực hiện tốt các quy định của cơ quan, đơn vị, cũng như việc tham gia sinh hoạt nơi cư trú theo quy định số 76- QĐ/TW của Bộ chính trị; thực hiện vai trò tiền phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt. Chi bộ luôn nêu cao vai trò lãnh đạo; thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì sinh hoạt chi bộ đều đặn, nội dung phong phú. Chấp hành nghiêm sự chỉ chỉ đạo của đảng ủy cấp trên về mọi mặt hoạt động; quan tâm kiện toàn tổ chức, làm tốt công tác tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát…Lãnh đạo và tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đặng Hùng Minh, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đã ghi nhận và biểu dương kết quả của tập thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ Ban Dân vận đã giành được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, chi bộ cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Chi bộ phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối, của Đảng bộ cơ quan, để lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác tham mưu với Đảng ủy cơ quan, Đảng ủy Khối về công tác dân vận của Đảng; khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu đồng chí Vũ Đức Kiển, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận làm Bí thư chi bộ, đồng chí Trần Văn Quang, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối làm Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2011-2013.

 

 

.
.
.
.