.
.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thứ nhất

Thứ Hai, 05/08/2019|18:13

Chiều ngày 2/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối DNTW) tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký cùng lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo).

Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 phát biểu chỉ đạo phiên họp.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 chủ trì phiên họp.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" và hướng dẫn của Trung ương; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối DNTW) gồm 14 đồng chí, thành lập Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo gồm 6 đồng chí. Hướng dẫn thành lập ban chỉ đạo, tổ thư ký của các đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thông báo dự thảo các văn bản tại phiên họp.
Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thông báo dự thảo các văn bản tại phiên họp.

Tại phiên họp thứ nhất, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo 35; Chương trình công tác 5 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh phiên họp lần thứ nhất.
Toàn cảnh phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký nghiên cứu, đóng góp ý kiến cụ thể, chi tiết vào các dự thảo văn bản của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối để hoàn thiện và ban hành./.

P.V

.
.
.
.