.
.

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ Sáu, 11/12/2020|10:34

Sau 18 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, nghiêm túc, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình đề ra. 

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Văn phòng Quốc hội biên soạn "Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV". Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền.

Nội dung Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV xem tại đây.

.
.
.
.