.
.

Diễn đàn góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ V

Thứ Hai, 31/08/2020|08:16

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Diễn đàn góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ V, năm 2020.

Các đại biểu tham dự Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Các đại biểu tham dự Diễn đàn.

 Đến dự có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các đồng chí Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo các ban của Trung ương Đoàn; Đoàn Thanh niên Quân đội, Công an và 200 cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên thanh niên tiêu biểu tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối.

Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Vũ Đức Tú - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối chủ trì Diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga nhấn mạnh: Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, thể hiện ý trí, nguyện vọng và sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động vào các văn kiện của Đại hội Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/ĐUK, ngày 29/5/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc “Hướng dẫn thảo luận, tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; trong khuôn khổ Diễn đàn, với thành phần là các cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên tiêu biểu cho các lĩnh vực đại diện cho hơn 90 nghìn đoàn viên trong toàn Khối, Đảng ủy Khối mong nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu, từ đó tiếp tục làm rõ những nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị, khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong việc đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đạt kết quả quan trọng ở 4 nhiệm vụ then chốt; vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng lên, hiệu quả hơn, trong đó tập trung làm rõ hơn những kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng, về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; sự lãnh đạo của Đảng với tổ chức Đoàn; việc phát huy vai trò của Đoàn trong xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, tạo chuyển biến tích cực, tập trung vào cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác với việc làm cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Diễn đàn đã tập trung góp ý vào các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; bảo đảm việc làm, không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động; đổi mới, nâng cao năng lực quản trị; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng năng suất lao động; đi đầu và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển kinh tế kết hợp với bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia; xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp,…

Kết luận tại Diễn đàn, đồng chí Vũ Đức Tú - Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, trên cơ sở những nội dung gợi ý góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Ban Tổ chức nhận được 32 tham luận từ các đơn vị gửi về Cơ quan Đoàn Khối và 7 tham luận trực tiếp tại Diễn đàn (Vietcombank, Mobifone, Vinataba, PVN, Bảo Việt, VietinBank, VNPT); các đại biểu đã tập trung làm rõ những vấn đề quan tâm trong các văn kiện. Những ý kiến đề nghị bổ sung, sửa đổi, thay đổi cấu trúc, tiêu đề hoặc một đoạn, một câu, một từ hoặc một cụm từ được phản ánh đầy đủ. Ban Tổ chức Diễn đàn sẽ tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu và báo cáo với Thường trực Đảng ủy Khối để gửi tới tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III.

Các đại biểu tham dự Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu gợi ý thảo luận.

* Cùng ngày, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 5, năm 2020 nhằm hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như động viên, khuyến khích, cổ vũ các cán bộ, đoàn viên, thanh niên thi đua lao động sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng thời vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các lĩnh vực học tập, lao động, sản xuất kinh doanh.

Báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương cho thấy: Trong thời gian qua, Đoàn Khối đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp bộ đoàn và của từng đoàn viên.

Các cấp bộ Đoàn đã cụ thể hoá việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện cụ thể của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương; đưa các nội dung học tập và làm theo Bác vào các phong trào, cuộc vận động của Đoàn Thanh niên với nhiều hình thức, cách làm phù hợp và trong 3 năm qua đã đạt những kết quả nổi bật, đáng khen ngợi như: đã có gần 5.200 công trình thanh niên được thực hiện với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng; có hơn 4.500 sáng kiến, đề tài sáng nghiên cứu khoa học của thanh niên được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh; thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội tại các huyện nghèo trong cả nước với tổng giá trị 100 tỷ đồng… Từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương thanh niên tiên tiến, là những điển hình trong rèn luyện, tu dưỡng bản thân, xung kích, tình nguyện, sáng tạo vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của các đơn vị, doanh nghiệp.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Giang và Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đoàn Thị Hồng Nga trao Bằng khen và biểu trưng cho các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trao Bằng khen và biểu trưng cho các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ V.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2018 - 2020. Đồng chí cho rằng, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn và mỗi đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp” để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí nhấn mạnh, sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn khẳng định “thanh niên là lực lượng cách mạng hùng hậu, bộ phận quan trọng của dân tộc, là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của cha anh”. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn ghi nhận, đề cao vai trò của thanh niên, đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ; lịch sử đã khẳng định vai trò và vị trí của thanh niên; thanh niên là rường cột của nước nhà, là tương lai của đất nước. Vì vậy, mỗi đoàn viên thanh niên càng phải phấn đấu, rèn luyện, cống hiến hết mình để xứng với niềm tin của Bác Hồ, của Đảng và của dân tộc. 50 đại biểu thanh niên tiên tiến xuất sắc về dự Lễ tuyên dương lần này, là những hạt giống quý, những bông hoa đẹp trong vườn hoa của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương kính dâng lên Bác.

Với quan điểm: “Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”, đồng chí Hoàng Giang đề nghị, cấp ủy đảng các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối cần tích cực chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tin tưởng giao nhiệm vụ cho thanh niên; đồng thời, quan tâm, giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để thanh niên tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, của các doanh nghiệp, đơn vị. Đào tạo thanh niên trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý, kinh doanh giỏi; những chuyên gia xuất sắc trên các lĩnh vực xã hội; những trí thức giỏi về nghiên cứu khoa học; những lao động có tay nghề cao.

Đồng chí Vũ Đức Tú - Bí thư Đoàn Khối Doanh Nghiệp Trung ương và đồng chí Nguyễn Hải Minh - Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Bằng khen và biểu trưng cho các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
Đồng chí Vũ Đức Tú - Bí thư Đoàn Khối Doanh Nghiệp Trung ương và đồng chí Nguyễn Hải Minh - Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Bằng khen và biểu trưng cho các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp bộ Đoàn, làm cho mỗi đoàn viên thanh niên tự giác học tập và làm theo Bác; tập trung chăm lo giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, đặc biệt coi trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng, ý chí tự lực tự cường, lòng tự tôn dân tộc, khát vọng vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao trí tuệ; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và sự phồn vinh của đất nước. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn cần phát huy và đề cao vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong lao động sản xuất, kinh doanh, làm chủ khoa học - công nghệ; đồng thời, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương; nhân rộng các mô hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, để có nhiều hơn nữa những tấm gương thanh niên tiên tiến, xuất sắc, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu, mạnh.

Từ hơn 80 hồ sơ đề xuất của Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc, Hội đồng bình xét đã lựa chọn được 50 gương mặt tiêu biểu đại diện tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2018 - 2020. Tại buổi Lễ, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã vinh danh 50 thanh niên tiến làm theo lời Bác Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ V.

Đồng chí Nguyễn Thái An - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Văn Quyết - Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Bằng khen và biểu trưng cho các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
Đồng chí Nguyễn Thái An - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Văn Quyết - Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Bằng khen và biểu trưng cho các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

P.V

.
.
.
.