.
.

Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ Hai, 11/01/2021|17:03

Ngày 07/01/2021, tại Hà Nội, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng và trao tặng Cờ thi đua cho Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương – đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chúc mừng và trao tặng Cờ thi đua cho Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương – đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối DNTW, Trung ương Đoàn, cùng 150 đại biểu là cán bộ đoàn chủ chốt các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối, các đoàn cơ sở giao quyền cấp trên cơ sở trực thuộc các đơn vị trong Khối, tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại Hội nghị của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương cho thấy, năm 2020, năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng là năm tình hình trong nước cũng như quốc tế có nhiều biến động do dịch COVID-19. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, nắm bắt tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để kịp thời tham mưu tổ chức các hoạt động thiết thực, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên chung tay cùng đơn vị khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra. Đoàn Khối cũng chủ động triển khai công tác định hướng tư tưởng cho thanh niên trước những vấn đề mới, phức tạp; tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn; tạo điều kiện tốt cho đoàn viên thanh niên học tập, lao động, khơi dậy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ trong Khối. Nhờ đó, trong năm 2020 đoàn viên thanh niên trong Khối đã đảm nhận thực hiện 2.114 công trình thanh niên, đạt 106% kế hoạch (trong đó có có 11 công trình sản phẩm sáng tạo được tuyên dương tại Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2020; 182 công trình cấp Khối, 896 công trình cấp huyện, 1025 công trình cấp cơ sở) làm lợi cho đơn vị hàng chục tỷ đồng. Tiếp tục tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng trị giá 41,3 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Hiến máu tình nguyện”, Đoàn Khối đã hiến được 11.023 đơn vị máu, đạt 110% kế hoạch.

Tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ đã đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối và phong trào thanh niên của tuổi trẻ cả nước. Qua hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, ý thức chính trị của cán bộ, đoàn viên từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ đoàn được chuẩn hoá và là nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể trong doanh nghiệp.

Từ thực tiễn hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã xuất hiện những tấm gương sáng trong học tập, lao động sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước. Nhiều tập thể, cá nhân và tổ chức Đoàn từ cấp cơ sở đến cấp Đoàn Khối vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng ủy Khối, Trung ương Đoàn. Với những đóng góp tích cực trong năm 2020, Đoàn Khối đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ thi đua tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020. Tại Hội nghị, 37 tập thể được Trung ương Đoàn và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng cờ thi đua và bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả của Đoàn Khối đã đạt được trong năm 2020. Với những thế mạnh của mình như trẻ trung, sôi nổi, năng động, sáng tạo, trí tuệ và sục sôi nhiệt huyết, tuổi trẻ trong Khối đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng hùng hậu, tin cậy, sẵn sàng đảm đương nhiều việc khó, việc mới, là một trong những nhân tố quyết định sự thành công, nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế của doanh nghiệp nhà nước.

Nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đặc biệt là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong Khối tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối. Đây vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của doanh nghiệp trong tương lai.

Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua trong các cấp bộ Đoàn; phát huy tư duy sáng tạo đổi mới, tinh thần xung kích, nhiệt huyết của thanh niên, khuyến khích, đẩy mạnh việc đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, đảm nhận các khâu khó, việc mới, đem lại giá trị làm lợi cho doanh nghiệp; tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu của xã hội, của địa phương. Chủ động chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ của Đoàn; tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo chất lượng quy hoạch cán bộ đoàn làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự Đại hội. Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, điều hành và xử lý hiệu quả những vấn đề đang đặt ra cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp đảm bảo số lượng, chất lượng.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nêu rõ, thời gian tới, dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, bản lĩnh, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và kinh tế - xã hội của đất nước. Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối cần có ý chí, khát vọng vươn lên, cống hiến, có sức sáng tạo để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ trên từng vị trí công tác, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là những cán bộ chủ chốt tương lai của các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Khối và các ý kiến tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, năm 2021 Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương xác định chủ đề là “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp”, với một số nhiệm vụ trong tâm: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng, triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 -2025) và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.  Tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn. Đẩy mạnh các phong trào thanh niên theo hướng phát triển về quy mô, tiếp tục đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa và ảnh hưởng rộng lớn tới các tầng lớp thanh niên trong Khối; nâng cao chất lượng, tính thiết thực của các hoạt động, đảm bảo tính bền vững của các phong trào; Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác đoàn viên theo quy định; tiếp tục sơ kết các nội dung thí điểm trong nhiệm kỳ, chuẩn bị đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đoàn. Tăng cường các hoạt động quốc tế thanh niên.

Các chỉ tiêu cụ thể được các cấp bộ Đoàn phấn đấu trong năm 2021, đó là: 100% cơ sở Đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên với chủ đề Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ”; tổ chức các hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 100% cơ sở Đoàn có hình thức triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên. 100% Đoàn cấp huyện, đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn; 100% cán bộ Đoàn chủ chốt trong Khối được tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đồng thời tiếp tục đảm nhận, hoàn thành 2.000 công trình thanh niên các cấp; thực hiện 1.500 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, hỗ trợ, giúp đỡ cho 20.000 lượt thanh niên công nhân cả về vật chất và tinh thần; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị 30 tỷ đồng; tham gia hiến được ít nhất 10.000 đơn vị máu, trồng mới 100.000 cây xanh và giới thiệu cho Đảng 2.000 đoàn viên ưu tú, phấn đấu 1.800 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt  Nghị quyết.
* Cùng ngày, các đại biểu là cán bộ Đoàn trong Khối đã nghe đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt các nội dung quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể đoàn cấp Huyện là  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên khối cơ quan, doanh nghiệp năm 2020.
Đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được tặng Cờ thi đua do đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên khối cơ quan, doanh nghiệp năm 2020.
Đồng chí Bùi Quang Huy trao tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể đoàn cấp Huyện là: Đoàn Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thuộc Đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Đoàn Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Đoàn Tổng công ty Hạ tầng mạng thuộc Đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên khối cơ quan, doanh nghiệp năm 2020.
03 tập thể thuộc Đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nhận khen thưởng của Trung ương Đoàn.
Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối trao tặng Cờ thi đùa cho các tập thể được xếp loại xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.
Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối trao tặng Cờ thi đùa cho các tập thể xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

P.V

.
.
.
.