.
.

Hội thảo các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào "Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp"

Thứ Bảy, 03/10/2020|11:14

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp”.

Vũ Đức Tú, Ủy viên BCH Đảng Bộ Khối, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối; Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ - Thường trực Ban Điều hành Đề án 844 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ KH&CN; Vũ Đức Tú, Ủy viên BCH Đảng Bộ Khối, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Thanh niên CN Đô thị Trung ương Đoàn.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các ban Trung ương Đoàn; 15 đoàn viên là gương mặt “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2020 và 30 đoàn viên, thanh niên công nhân, lao động trẻ tiêu biểu Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đến dự chương trình.

Khối Doanh nghiệp Trung ương bao gồm các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng được xác định với vai trò là đầu tàu thúc đẩy nền kinh tế đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. Để thực hiện thành công sứ mạng của mình trong giai đoạn phát triển của khoa học công nghệ, kinh tế thị trường và xu thế toàn cầu hoá đã và đang đặt ra những yêu cầu cấp bách trong chiến l­ược phát triển kinh tế xã hội của mỗi doanh nghiệp, đó chính là phải đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển bền vững.

Chung tay xây dựng Việt Nam chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trở thành hiện thực, có sự góp sức của hơn 95.000 đoàn viên thanh niên, đội ngũ kỹ sư, chuyên viên, nhân viên, công nhân, người lao động trẻ trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Phẩm chất của tuổi trẻ chính là sáng tạo, vì vậy cần có thêm nhiều phương thức hữu dụng hỗ trợ và khuyến khích thanh niên sáng tạo, nghiên cứu đề xuất các sáng kiến, đổi mới các sản phẩm chủ lực, sản phẩm cạnh tranh chiến lược của doanh nghiệp, tích hợp công nghệ mới vào quản trị, điều hành, kinh doanh.

Đồng chí Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ– Thường trực Ban Điều hành Đề án 844 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ KH&CN chia sẻ những sáng kiến điển hình của thanh niên Việt Nam.
Đồng chí Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ - Thường trực Ban Điều hành Đề án 844 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ KH&CN chia sẻ những sáng kiến điển hình của thanh niên Việt Nam.

Xác định đổi mới, sáng tạo là thế mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của đoàn viên thanh niên Khối Doanh  nghiệp Trung ương. Bởi, Khối Doanh nghiệp Trung ương là nơi tập trung đoàn viên thanh niên có trình độ, năng động có khả năng tiếp thu vận dụng Khoa học công nghệ mới, đồng thời cũng là nơi tập trung những máy móc, công nghệ phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên phát huy sáng tạo thông qua việc đóng góp ý tưởng đổi mới, sáng tạo, sáng kiến, cải tiến, công trình thanh niên, phần mềm sáng tạo nhằm mang lợi giá trị làm lợi cao cho doanh nghiệp.

Ban thường vụ Đoàn Khối triển khai phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp”. Sau 02 năm triển khai, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, kinh doanh; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên mang yếu tố khoa học kỹ thuật, các công trình sáng tạo được đẩy mạnh. Căn cứ vào đặc điểm của từng đối tượng thanh niên, Đoàn thanh niên các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát động phong trào. Đã xuất hiện nhiều mô hình, hình thức hoạt động có hiệu quả như: các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển tài năng cho thanh niên; tổ chức các hội thi sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng và làm chủ công nghệ tiên tiến trong sản xuất và quản lý; các câu lạc bộ học tập, câu lạc bộ khoa học kỹ thuật trẻ… tạo điều kiện hỗ trợ và động viên, cổ vũ thanh niên hăng hái học tập, nghiên cứu khoa học, khích lệ và tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong học tập, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Cụ thể, từ tháng 10 năm 2019, tại Ngày hội tuổi trẻ sáng tạo Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đoàn Khối phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay, toàn Khối đã đăng ký đảm nhận 1.793  công trình thanh niên, 2.021  đề tài khoa học, sáng kiến được áp dụng làm lợi hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp, trong đó đáng chú ý có nhiều công trình sáng tạo về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đây một trong những lĩnh vực đ­ược quan tâm hàng đầu tại các doanh nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, trở thành một thế mạnh của Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Vũ Đức Tú cho biết, Khối Doanh nghiệp Trung ương là nơi tập trung đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên có trình độ, năng động có khả năng tiếp thu vận dụng khoa học công nghệ mới, đồng thời cũng là nơi tập trung những máy móc, công nghệ phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Trong nhiều năm qua, xác định đổi mới, sáng tạo là thế mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn Khối đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động nhằm tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên phát huy sáng tạo thông qua việc đóng góp ý tưởng đổi mới, sáng tạo, sáng kiến, cải tiến, công trình thanh niên, phần mềm sáng tạo, mang lại giá trị làm lợi cao cho doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá những kết quả đạt được từ phong trào
Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối đánh giá những kết quả đạt được từ phong trào "Thanh niên xung kích đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp".

Tại buổi hội thảo, các ý kiến đã trao đổi, thảo luận về các giải pháp phát huy vai trò sáng tạo của đoàn viên, thanh niên phát huy sức sáng tạo trong làm chủ quy trình khoa học kỹ thuật, công nghệ, máy móc hiện đại làm tăng; trao đổi về các mô hình, hoạt động đổi mới, sáng tạo hiệu quả, cụ thể trong đoàn viên, thanh niên công nhân, lao động trẻ tại từng đơn vị. Nhiều đại biểu đã chia sẻ các mô hình, cách thức triển khai để hỗ trợ, phát huy phẩm chất sáng tạo của đoàn viên thanh niên; đồng thời đề xuất các mô hình, giải pháp mới, cụ thể để thúc đẩy hoạt động sáng tạo tại doanh nghiệp trong thời gian tới.

Nhằm phát huy đoàn viên thanh niên trong Khối không ngừng đổi mới, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả của doanh nghiệp. BCH Trung ương Đoàn đã quyết định khen thưởng đổi với 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo năm 2020 và 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Thanh niên xung kích đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo năm 2020
Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối trao Bằng khen cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo năm 2020.
cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào” Thanh niên xung kích đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp
Đồng chí Vũ Đức Tú - Bí thư Đoàn Khối trao Bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào” Thanh niên xung kích đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp.

Một số đoàn viên thanh niên tham luận tại Hội thảo.

 PV

.
.
.
.