.
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11-2023
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11-2023.
.
Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Chiều 28/3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã bế mạc sau hai ngày làm việc. Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Trong hai ngày 27 - 28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến toàn quốc từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở.
.
Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/BTGTW, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 07-KH/ĐUK, ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triệu tập "Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"
.
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và các Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 24/3/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/ĐUK về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
.
Ngày 22/3/2021, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 46-CV/BTGĐUK gửi các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối về đăng ký kết nối trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
.
Ngày 26/02/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/ĐUK, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
.
Tập trung tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Sáng 3/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2021. Hội nghị tổ chức trực tuyến tới 2.260 điểm cầu trong cả nước từ Trung ương đến cấp xã. Tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 6 điểm cầu, với gần 200 đại biểu tham dự.
.
Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1-2-2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.
.
.
.
.
.
.