.
.
Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, ngày 16/9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
.
Đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Trong 2 ngày (7-8/9/2020), tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
.
Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, có bài viết quan trọng với tiêu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".
.
Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày 31/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.
.
Đẩy mạnh tái cơ cấu, phục hồi, phát triển và khẳng định vị thế Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngày 28, 29/8/2020, Đảng bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 . Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Nâng cao năng lực lãnh đạo, tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu VNSTEEL
Trong 2 ngày (26-27/8), tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
.
Hội nghị góp ý vào các nội dung dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 26/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 8/2020 và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhằm lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các nội dung văn kiện, nhân sự và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
.
Đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển Bảo hiểm Tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Trong 2 ngày (23 - 24/8/2020), tại Hà Nội, Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
.
Giữ vững vai trò nòng cốt trong ngành Dệt may Việt Nam
Trong 2 ngày (24 - 25/8), tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển
Trong hai ngày 17 và 18/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
.
.
.
.
.
.