.
.

Triệu tập Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ Sáu, 26/03/2021|09:23

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/BTGTW, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 07-KH/ĐUK, ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Công văn số 162-CV/ĐUK, ngày 24/3/2021 về việc triệu tập “Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Nội dung Công văn như sau: 

1. Thành phần:

1.1. Thành phần dự ở các điểm cầu của Đảng ủy Khối:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và báo cáo viên Đảng ủy Khối.

- Các đảng ủy trực thuộc gồm: ủy viên ban chấp hành đảng bộ; chủ tịch và các thành viên HĐTV/HĐQT; ban tổng giám đốc/điều hành, kiểm soát viên; trưởng các ban/cơ quan hợp nhất thực hiện chức năng, nhiệm vụ  tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, văn phòng; chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

1.2. Thành phần đại biểu dự các điểm cầu của các đảng ủy trực thuộc kết nối trực tuyến với Đảng ủy Khối:

+ Các đồng chí thuộc thành phần triệu tập tại điểm 1.1 công văn này.

+ Các thành phần khác do đảng ủy trực thuộc quyết định triệu tập.

2. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 27 đến ngày 28/3/2021 (buổi sáng từ 8h00 - 11h30, buổi chiều từ 14h00 - 17h00). Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức trước giờ làm việc 15 phút.

3. Địa điểm:

* Điểm cầu 1: Hội trường Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT - NET, số 30 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, gồm:

- Các đồng chí Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chuyên trách.

- Lãnh đạo các ban, đơn vị; báo cáo viên Trung ương và báo cáo viên Đảng ủy Khối công tác tại cơ quan Đảng ủy Khối.

- Các đảng ủy trực thuộc: Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam và một số đồng chí của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam (theo đề xuất của đơn vị).

* Điểm cầu 2: Hội trường Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.

- Đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Các đảng ủy trực thuộc: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

* Điểm cầu 3: Hội trường VNPT, số 42 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các đảng ủy trực thuộc: Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam và một số đại biểu của các đơn vị có chi nhánh, đơn vị trực thuộc tại phía Nam.

4. Ma két phông Hội nghị:

Trang trí ma két phòng họp tại các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối thống nhất theo mẫu dưới đây, nền đỏ, chữ vàng; bố trí biển tên đơn vị để từ Điểm cầu 1 của Đảng ủy Khối có thể theo dõi được.

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN

 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

(tên địa phương), ngày 27, 28 tháng 3 năm 2021

Đề nghị các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo triển khai kịp thời việc tổ chức Hội nghị tại điểm cầu của đơn vị mình, phát tài liệu và yêu cầu các thành phần được triệu tập sắp xếp thời gian đến dự hội nghị đầy đủ. Báo cáo số lượng đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) trước 15 phút mỗi buổi làm việc. Đối với các đảng ủy trực thuộc kết nối trực tuyến với Đảng ủy Khối, chạy thử kiểm tra các điểm cầu từ 18h00 ngày 26/3/2021./.

.
Các bài viết khác:
.
.
.