.
.

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

Thứ Hai, 01/03/2021|16:55

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 174-HD/BTGTW, ngày 01/02/2021 "Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/2/2021)".

Toàn văn Hướng dẫn số 174-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền Kỷ nệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/2/2021) xem tại đây.

 

 

.
.
.
.