.
.

Tập trung tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Năm, 04/02/2021|17:25

Sáng 3/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2021. Hội nghị tổ chức trực tuyến tới 2.260 điểm cầu trong cả nước từ Trung ương đến cấp xã. Tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 6 điểm cầu, với gần 200 đại biểu tham dự.

Điểm cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lắng nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham dự Hội nghị tại điểm cầu của Đảng ủy Khối. 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương có các đồng chí: GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương, các báo cáo viên, tuyên truyền viên Trung ương.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển", Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu chương trình, nội dung đề ra.

Đại hội XIII là đại hội có nhiều đại biểu tham dự nhất trong các kỳ đại hội với 1.587 đại biểu. Thành công của đại hội được thể hiện trên cả 3 phương diện, đó là Văn kiện Đại hội, công tác nhân sự và công tác tổ chức đại hội.

GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, công tác chuẩn bị các văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng từ năm 2018, văn kiện được sửa đổi, bổ sung, tiếp thu ý kiến các tầng lớp nhân dân nhiều lần…

Ngay từ khi triển khai xây dựng những báo cáo trình Đại hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Tiểu ban văn kiện, tổ biên tập về những vấn đề có tính nguyên tắc để xây dựng Văn kiện.

Trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, Dự thảo các văn kiện Đại hội đã được tổng hợp ý kiến của Đại hội Đảng các cấp, lấy ý kiến của các đoàn thể, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc… và công bố lấy ý kiến của toàn dân. Đã có 1.400 trang ý kiến đóng góp hoàn thiện văn kiện, 80 báo cáo kiến nghị rất dày dặn, toàn diện. Văn kiện Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Bên cạnh công tác chuẩn bị Văn kiện, công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng cũng được thực hiện chu đáo, chặt chẽ, khách quan. Chính vì vậy, công tác nhân sự nhận được sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu 1 lần đủ số lượng Ban Chấp hành Trung ương gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết tiêu biểu đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu được 18 đồng chí tham gia Bộ Chính trị; bầu thêm 5 đồng chí vào Ban Bí thư…

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước trong thời gian tới cần tập trung tuyên truyền về kết quả thành công, bài học kinh nghiệm của Đại hội XIII của Đảng đến đảng viên, các tầng lớp nhân dân bằng hình thức phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Trong đó, tập trung tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của đất nước ta sau 35 năm đổi mới; biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của Đại hội… Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các sự kiện trọng đại của đất nước; việc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 đang đến gần./. 

Theo Tuyengiao.vn

.
.
.
.