.
.

Đại hội Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thứ Sáu, 12/07/2019|08:29

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối; Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối; Nguyễn Hồng Dũng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối khóa III, nhiệm kỳ 2014 - 2019, chủ trì Đại hội.

Tham dự Đại hội có 91 đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới, Chủ tịch Công đoàn Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho 10 cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn.

Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019 nêu rõ, 5 năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn luôn bám sát chương trình công tác đề ra, chủ động tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động của tổ chức công đoàn, chất lượng phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Cụ thể như phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động được các công đoàn bộ phận tích cực hưởng ứng.

Từ các phong trào thi đua đã khơi dậy lòng yêu nước, nhiệt tình trách nhiệm, tài năng sáng tạo của đội ngũ công chức lao động trên từng lĩnh vực, từng vị trí công tác. Các công đoàn bộ phận đăng ký nội dung thi đua với các chỉ tiêu cụ thể, thiết thực. Tập thể cán bộ, công chức và đoàn viên công đoàn trong cơ quan luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của từng ban, đơn vị và các nhiệm vụ khác do Thường trực Đảng ủy Khối giao với những kết quả nổi bật.

Qua việc tham gia các phong trào thi đua, hằng năm, nhiều cán bộ, công chức, người lao động đã tích cực cải tiến lề lối, tác phong làm việc hiệu quả, được nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Cơ quan Khối…

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên được quan tâm. Đồng thời, đoàn viên Công đoàn Cơ quan còn tham gia đóng góp xây dựng 02 nhà tình nghĩa tặng gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công tại tỉnh Lào Cai, Bình Thuận; tặng quà cho 02 mẹ liệt sỹ ở phường Cống Vị (Ba Đình, Hà Nội) vào các dịp Tết Nguyên Đán, ngày Thương binh liệt sỹ… Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” đoàn viên công đoàn Cơ quan đã quyên góp, hỗ trợ một số đồng chí đoàn viên Công đoàn Cơ quan bị bệnh nặng thời gian điều trị dài ngày với tổng kinh phí 74,5 triệu đồng.

Cùng với việc tham gia xây dựng các chính sách của Công đoàn các cấp, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối đã phát huy vai trò của mình trong việc giám sát, kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật đối với đoàn viên công đoàn trong cơ quan. Qua đó, góp phần quan trọng bảo đảm dân chủ, công khai, tập hợp sức mạnh trí tuệ, tăng cường tình đoàn kết, động viên cán bộ, đoàn viên công tác tốt, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam trao tặng cờ thi đua dẫn đầu của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối năm 2018.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam trao tặng Cờ thi đua dẫn đầu năm 2018 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.

Bên cạnh đó, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối đã làm tốt vai trò đại diện cho người lao động tham gia các hội đồng xét nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, trong thực hiện chính sách về đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, quan tâm cải thiện điều kiện, xây dựng môi trường làm việc tốt; tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động; tham gia xây dựng các quy chế, nội quy của cơ quan, như: tham gia hoàn chỉnh Bộ quy chế về chuẩn mực đạo đức, lối sống và văn hóa công sở tại Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức và đoàn viên công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương những thành tích của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối đạt được 5 năm qua. Đồng thời, yêu cầu mỗi đoàn viên tích cực tự học tập, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn; tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ, tổ chức công đoàn thực sự trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân, trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên; trong đó trọng tâm là việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ công chức, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đoàn viên vào sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động của các cấp công đoàn; tiếp tục làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, rèn luyện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020.

100% đại biểu dự Đại hội đã nhất trí với dự thảo Nghị quyết Đại hội
100% đại biểu dự Đại hội nhất trí với dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Trong thời gian tới, Đại hội Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV xác định mục tiêu phương hướng của hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 là: “Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thiết thực, chăm lo lợi ích đoàn viên; xây dựng tổ chức Công đoàn Cơ quan vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, người lao động giỏi về nghiệp vụ, vững về chuyên môn, tạo nguồn lực đủ mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ Cơ quan trong sạch, vững mạnh”.

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối tập trung vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua gắn với các phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; từng công đoàn bộ phận phát huy vai trò trong việc cụ thể hóa các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác của bản thân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024 có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đồng lòng, đồng sức phấn đấu hoàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và tổ chức Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 8 đồng chí.

Tại Đại hội, ghi nhận những thành tích nổi bật của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho 10 cá nhân có thành tích trong xây dựng tổ chức công đoàn; tặng Cờ thi đua dẫn đầu của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối vì đã có thành tích dẫn đầu trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh./.

P.V

.
.
.
.