.
.

Đảng ủy Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam tổng kết công tác năm 2011

Thứ Sáu, 06/01/2012|16:56

(ĐUKDNTW) - Ngày 04/01/2012 tại tỉnh Quảng Ninh, Đảng ủy Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam(VinaComin) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Ngọc-Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương(DNTW) và các Ban của Đảng ủy Khối; Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội; đồng chí Trần Xuân Hòa-Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VinaComin, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII cùng Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn.

Lãnh đạo Đảng bộ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam được tuyên dương tại Hội nghị
Lãnh đạo Đảng bộ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam được tuyên dương tại Hội nghị

Năm 2011 Đảng bộ Tập đoàn Vinacomin đã bằng nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; đã huy động mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Doanh thu toàn Tập đoàn năm 2011 đạt 93.969 tỷ đồng, bằng 114,8% kế hoạch năm 2011, tăng trên 15% so với năm 2010. Lợi nhuận 7.800 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch; nộp ngân sách 13,7 nghìn tỷ đồng, bằng 118% thực hiện năm 2010. Bảo đảm việc làm và tiền lương bình quân 7,8 triệu đồng/người/tháng cho 130 nghìn lao động.Các sản phẩm chủ yếu: Than sạch 43 triệu tấn bằng 102% kế hoạch; sản xuất tinh quặng đồng 42.076 tấn, đạt 92,3% kế hoạch năm; đồng tấm đạt 8.130 tấn, kẽm thỏi 9.464 tấn, thiếc thỏi 934 tấn đạt 100% kế hoạch năm,vàng 305 kg; điện sản xuất và tiêu thụ 6.690 triệu kWh, bằng 102,9% kế hoạch; sản xuất, lắp ráp 139 xe; tiêu thụ 227 xe ô tô tải trọng 15-35 tấn, các sản phẩm cơ khí khác đều có mức tăng trưởng cao.

Đ/c Trần Xuân Hòa- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV phát biểu định hướng lãnh đạo của Tập đoàn
Đ/c Trần Xuân Hòa- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV phát biểu định hướng lãnh đạo của Tập đoàn

Trong công tác xây dựng Đảng, đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp TW và thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ; Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh Việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI). Tổ chức tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên CNVC nhận thức rõ và thực hiện mục tiêu đề ra là “an toàn, đổi mới, phát triển bền vững”. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong năm 2011, thông qua đó giáo dục truyền thống, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của người lao động. Đã lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn nhân sự cấp cao Tập đoàn, hoàn thiện thủ tục báo cáo Chính phủ để kiện toàn các chức danh Chủ tịch, các Uỷ viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn; bổ sung nhân sự cơ quan điều hành Tập đoàn và một số cán bộ chủ chốt các công ty con, đơn vị thành viên. Bầu bổ sung 02 Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn; chỉ đạo thực hiện việc giới thiệu nhân sự của Tập đoàn tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; đã kết nạp 339 đảng viên mới. Trong năm đã đề nghị và được Đảng bộ Khối tặng Cờ và Bằng khen cho 12 tập thể, 22 cá nhân, tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 28 đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở.  Toàn Đảng bộ hiện có 29 chi, đảng bộ trực thuộc; 197 chi bộ nhỏ và 4245 đảng viên, thông qua bình xét phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2011, kết quả: 25/29 chi, đảng bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng Trong sạch vững mạnh = 86,2%; 2/29 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ = 6,89%; 2/29 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ = 6,89%.  

Cùng với những thành tích trên, báo cáo cũng nêu rõ một số hạn chế, tồn tại: Tiến độ thực hiện dự án không đạt yêu cầu đề ra, đặc biệt các dự án về mỏ, hạ tầng, môi trường, về xây dựng nhà ở cho công nhân mỏ. Một số dự án quản lý thủ tục còn thiếu chặt chẽ, tư vấn dự án chưa vươn lên ngang tầm của yêu cầu trong điều kiện cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đóng tàu còn nhiều khó khăn thiếu việc làm, một số đơn vị chưa thực hiện đúng cơ chế phối hợp trong VINACOMIN.

Đ/c Lê Minh Chuẩn -Phó Bí thư Đảng ủy , Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu lãnh đạo công tác sản cuất kinh doanh
Đ/c Lê Minh Chuẩn -Phó Bí thư Đảng ủy , Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu lãnh đạo công tác sản cuất kinh doanh

Năm 2012 VINACOMIN phấn đấu:  Tổng doanh thu: 96 300 tỷ VNĐ; lợi nhuận trước thuế 6 280 tỷ VNĐ; nộp ngân sách 15 647 tỷ VNĐ; tiền lương bình quân 7,8 triệu VNĐ/người/tháng; khai thác đạt 48,8 triệu tấn than. Sản lượng phát điện thương mại 7,1 tỷ KWh. Ngoài các sản phẩm đồng tấm, kẽm thỏi, thiếc.. của Tổng Công ty Khoáng sản, năm 2012 có thêm 300 ngàn tấn sản phẩm Alumin của Công ty Nhôm Lâm Đồng và 10 ngàn tấn Fero Crôm của Công ty Cromít Cổ Định-Thanh Hoá. Sản xuất 57.000 tấn hóa chất; cung ứng 102.000 tấn, tăng 5% so với năm 2011. Sản xuất, lắp ráp: 120 xe và tiêu thụ 200 xe ô tô...vv.

Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc-Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và biểu dương kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và sự nỗ lực phấn đấu của 130 nghìn cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao đông trong Tập đoàn năm 2011, đã góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Khối. Đồng chí đề nghị: Đảng bộ lãnh đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, nhất là việc tái cấu trúc doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới phù hợp nhằm tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm, coi đây là giải pháp quyết định tăng trưởng của Tập đoàn. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các mặt quản lý tài nguyên, an toàn lao động, bảo vệ môi trường; tiết giảm định mức chi phí quản lý, chi phí sản xuất. Tăng cường ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đặc biệt trách nhiệm của người được Tập đoàn giao quản lý phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Xây dựng và tiếp tục hoàn chỉnh đề án về mô hình tổ chức Đảng của Tập đoàn theo hướng Đảng bộ Công ty mẹ mở rộng. Chủ động rà soát, củng cố và tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác đảng chuyên trách tại Đảng ủy Tập đoàn cũng như tại các chi, đảng bộ có quy mô lớn đảm bảo cả về số lượng và chất lượng để hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng Tập đoàn phát triển vững mạnh, Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu./.

                                                                                                      Tin, ảnh : Hoàng Hanh - Thanh Hải

.
.
.
.