.
.

Đảng bộ Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội: Phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động

Thứ Sáu, 10/07/2015|17:32

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đổi mới hoạt động của doanh nghiệp; Tiếp tục thực hiện  hiệu quả phương châm kinh doanh, đặt khách hàng ở vị trí trung tâm, xây dựng hình ảnh những đoàn tàu mang thương hiệu Đường sắt Quốc gia, là một trong những nhiệm vụ quan trọng vừa được Đảng bộ Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội thống nhất thông qua tại Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào ngày 9/7/2015. Hơn 200 đại biểu đại diện  cho 2.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ vượt qua khó khăn của khủng hoảng kinh tế; giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào biến động theo chiều hướng gia tăng; cạnh tranh giữa các phương thức vận tải ngày càng gay gắt, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng quý; triển khai nhiều biện pháp phù hợp tình hình thực tế. Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty đã đề ra các biện pháp linh hoạt chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng sản lượng và doanh thu; duy trì vận tải hàng liên vận quốc tế; theo dõi, kiểm tra xếp dỡ tại các trọng điểm hàng hoá, công khai giá cước, giá thuê kho bãi...  Nhờ đó, Công ty duy trì mức tăng trưởng liên tục, doanh thu giai đoạn 2010 - 2013 đạt gần 5.800 tỷ đồng, bình quân  tăng 15,7%/năm, riêng năm 2014 đạt 2.670 tỷ đồng, thu nhập tăng bình quân 21%; thực hiện chỉ tiêu tàu đi, đến đúng giờ, đạt tỷ lệ 98,6% tàu Thống Nhất đi đúng giờ. Thực hiện tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo xây dựng phương án phương án sắp xếp, chuyển đổi tổ chức, tiếp nhận lao động, tài sản, kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo đoàn thể được quan tâm đúng mức; thực hiện tốt chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp. Các cấp ủy đảng đã kịp thời tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của các cấp ủy đảng; tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 821 đảng viên mới, bồi dưỡng kết nạp cho 1.447 quần chúng ưu tú; thường xuyên duy trì, cải tiến nâng cao chất lượng công tác giao ban tư tưởng ở các khu vực; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên để có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Các cấp ủy đảng luôn xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng đã được các cấp ủy đảng tiến hành thường xuyên và có chất lượng hơn; hàng năm đều có đánh giá, tổ chức sơ kết những việc làm được và chưa làm được để tập trung chỉ đạo khắc phục, đồng thời triển khai kế hoạch, các biện pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong những năm tiếp theo, do đó đã tạo nên không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết, thống nhất cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng đơn vị.

Các đại biểu biểu quyết bầu BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội
Các đại biểu biểu quyết bầu BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội

Với những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Đại hội đã thống nhất đề ra các nhóm giải pháp cụ thể, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 duy trì tốc độ tăng trưởng liên tục, bình quân hằng năm sản lượng, doanh thu tăng ít nhất 10%; chỉ tiêu lợi nhuận hằng năm tăng từ 5%; cổ đông được chia cổ tức năm sau cao hơn năm trước; thu nhập bình quân đầu người tăng 8% trở lên.

Đảng bộ đặt mục tiêu, trước năm 2020, các ga thành phố, thị xã và trên các đoàn tàu khách sử dụng vé điện tử và tự động kiểm soát vé hành khách ra, vào ga; sử dụng hóa đơn điện tử trong gửi hàng, hệ thống điện tử trong bán hàng; bảo đảm an toàn chạy tàu, giảm khoảng 10% sự cố, vi phạm, trở ngại chạy tàu. Các cấp ủy trong doanh nghiệp cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phấn đấu có ít nhất 60% cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh. Cả nhiệm kỳ kết nạp từ 250 đảng viên trở lên, 100% cơ sở đảng kết nạp đảng viên mới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Ngọc Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lưu ý, tầm nhìn đến năm 2020, Đảng bộ Công ty vận tải đường sắt Hà Nội cần quan tâm, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhiệm vụ ngày càng khó khăn, đủ sức cạnh tranh để tồn tại và phát triển bền vững; cần đổi mới tư duy kinh doanh, thay đổi phương thức bán hàng và chất lượng dịch vụ hỗ trợ vận tải, chăm sóc khách hàng truyền thống, đồng thời chủ động tiếp cận khách hàng tiềm năng; thúc đẩy vận chuyển hàng từ kho đến kho. Giữ vững vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đồng thời thay đổi phương thức hoạt động để phù hợp đặc thù  doanh nghiệp.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 26 đồng chí vào Ban chấp hành khoá mới, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

K.V

.
.
.
.