.
.

VICEM: 6 tháng nộp ngân sách 1.215 tỷ đồng

Thứ Ba, 25/06/2019|16:41

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) nộp ngân sách Nhà nước 1.215 tỷ đồng,  tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của VICEM trong 6 tháng đầu năm cho thấy Tổng công ty đã đạt kết quả toàn diện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh so với nhiều năm trở lại đây. Cụ thể, các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty đã sản xuất trên 10,3 triệu tấn clinker, đạt 102,5% so với cùng kỳ 2018; sản xuất trên 12,9 triệu tấn xi măng, tăng 12% so với cùng kỳ. Đồng thời tiêu thụ gần 15 triệu tấn sản phẩm.
 
Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm là 1.657 tỷ đồng, tăng 62,3%; nộp ngân sách Nhà nước 1.215 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2018. Theo Tổng giám đốc VICEM Bùi Hồng Minh, đây là kết quả ấn tượng của Tổng công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh so với nhiều năm trở lại đây.
Đại diện VICEM cũng cho biết qua 2 đợt kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước về báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh và xác định giá trị doanh nghiệp đã cơ bản phản ánh đúng thực tiễn trong hoạt động của VICEM, bước đầu cho thấy không có nhiều rủi ro trong báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh.
 
Nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của cả năm 2019, từ nay đến cuối năm VICEM sẽ tiếp tục tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu VICEM giai đoạn 2019 – 2025 từ VICEM đến các đơn vị thành viên sau khi được Bộ Xây dựng phê duyệt phù hợp với chiến lược phát triển ngành xi măng Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.
 
Cùng với đó, Tổng công ty tiếp tục triển khai định hướng chiến lược tái cấu trúc toàn điện VICEM, phấn đấu xây dựng VICEM trở thành một Tổng công ty có tiềm lực kinh tế mạnh, trình độ công nghệ tiên tiến, mô hình quản trị hiện đại, có quy mô đủ lớn và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Trong đó, tập trung vào ngành nghề chủ chốt, tối ưu hóa sản xuất hiện tại để tăng thêm năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động từ 7 -10% trong năm 2019 để tăng khả năng cạnh tranh cả ở khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
 
VICEM cho biết sẽ tiếp tục phát huy các thương hiệu mạnh, giảm hoặc bỏ các thương hiệu yếu, tối ưu hóa logistic đồng thời cân đối, phân bố năng lực sản xuất và thị trường để điều chuyển clinker, xi măng từ miền Bắc đi miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.
 
Tập trung hoàn thành Đề án công nghệ thông tin và ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng Công nghiệp làn thứ 4 trong các dây chuyền sản xuất của VICEM trên các lĩnh vực quản lý, lưu thông và phân phối, quy trình sản xuất.
 
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh VICEM cũng đặc biệt chú trọng thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường như: Hoàn thành lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải, kiểm soát các chỉ tiêu về môi trường. Thực hiện chiến lược phát triển xanh và bền vững trong toàn Tổng công ty gắn liền với việc khai thác và sử dụng tài nguyên hiệu quả.
 
Toàn Thắng (Theo Chinhphu.vn)
.
.
.
.