.
.

Thủ tướng: PVN phải tiếp tục là Tập đoàn kinh tế hùng mạnh hàng đầu của đất nước

Thứ Sáu, 11/01/2019|22:11

Chiều 11/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đến dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Cao Đức Phát - Phó trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp và các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đại biểu các bộ, ban, ngành của Trung ương.

Về phía Đảng ủy PVN, có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Nguyễn Vũ Trường Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo PVN qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị thành viên; cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo về tình hỉnh sản xuất kinh doanh năm 2018, đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng giám đốc PVN cho biết: Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu và toàn diện, các sản phẩm chủ lực của Tập đoàn phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập khẩu, hàng loạt các vụ việc yếu kém đang được các cơ quan thẩm quyền xử lý… Song tập thể lãnh đạo và CBCNV trong Tập đoàn đã giữ vững niềm tin, bình tĩnh vượt khó, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch nhà nước giao.

Sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 675 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 7,08%; tổng doanh thu của Tập đoàn đạt hơn 626.000 tỷ đồng, tăng 26%, nộp ngân sách trên 121.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế 47.100 tỷ đồng. Năm 2018, sản lượng khai thác dầu đạt gần 14 triệu tấn (trong đó, sản lượng dầu khai thác trong nước khoảng 11,3 triệu tấn), giảm so với mức trên 15 triệu tấn của năm 2017.

PVN cho biết năm 2018 là năm thứ 4 liên tiếp (2015-2018) hoạt động dịch vụ dầu khí gặp nhiều khó khăn, giá dầu không ổn định dẫn đến nhiều nhà thầu dầu khí giảm khối lượng công việc và giảm giá dịch vụ. Công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài phải cạnh tranh gay gắt cới các công ty dịch vụ đa quốc gia có tiềm lực mạnh… Nhưng các đơn vị của Tập đoàn đã thực hiện hiệu quả các giải pháp, ứng phó phù hợp trong điều kiện đặc biệt của năm 2018.

Tập đoàn đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xử lý 5 dự án yếu kém, khó khăn theo đúng đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đã đưa 6 dây chuyền của Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ vào hoạt động trở lại (03 dây chuyền sợi vào hoạt động từ 20/4/2018, 3 dây chuyền sợi tiếp theo vào hoạt động từ ngày 1/11/2018); tiếp tục huy động toàn bộ nguồn lực của Tập đoàn với quyết tâm cao nhất, giải pháp thiết thực nhất để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PVN cho biết: Năm 2018 là năm thứ ba cả nước tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy Đảng, đoàn thể trực thuộc đã nối điểm cầu, tham gia tích cực với các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức cho cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ học tập, nghiên cứu các nghị quyết, văn kiện, tài liệu của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phổ biến. Hầu hết các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn đã triển khai xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động Dầu khí nói riêng và các tầng lớp quần chúng nhân dân trên địa bàn có hoạt động dầu khí nói chung thông qua đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo và Truyền thông toàn Tập đoàn.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Tập đoàn đã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước cũng như ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam; triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong năm 2018, chú trọng việc tổ chức Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng, Nghị quyết số 159-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn; phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực I và II tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị; tổ chức 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 787 đối tượng kết nạp Đảng và 376 đảng viên mới. Đảng ủy Tập đoàn đã gắn việc xây dựng và thực hiện Văn hóa doanh nghiệp – Petrovietnam với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Đảng uỷ Tập đoàn triển khai nghiêm túc việc thực hiện các quy định của Trung ương và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư ngày 13/2/2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Quán triệt, triển khai thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; chuyển giao 7 tổ chức cơ sở đảng từ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Tập đoàn về trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn, đổi tên 2 đảng bộ cơ sở, thực hiện thành lập, nâng cấp, giải thể, sáp nhập tổ chức đảng đảm bảo đúng theo quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, bồi dưỡng kết nạp đảng và bồi dưỡng đảng viên mới; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn và cấp ủy trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của theo quy định của Đảng; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; tiến hành kiểm tra được 39 tổ chức đảng và 58 đảng viên, nội dung kiểm tra tập trung việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ và quản lý người đại diện tại đảng bộ, đơn vị; tiến hành kiểm tra được 39 tổ chức đảng và 58 đảng viên, nội dung kiểm tra tập trung việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ và quản lý người đại diện tại đảng bộ, đơn vị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy PVN lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018 gắn với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đảng viên, người lao động và nhân dân nơi doanh nghiệp hoạt động; triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;…

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương và tin tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động PVN đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy PVN đã làm tốt công tác tư tưởng, lấy lại niềm tin và tạo động lực giúp doanh nghiệp triển khai có hiệu quả công tác tái cơ cấu theo Đề án mà Chính phủ đã phê duyệt; đồng thời, với sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống, Tập đoàn đã triển khai, sắp xếp, bố trí nhân sự các ban, văn phòng theo hướng nâng cao hiệu lực hiệu quả; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII.

Khẳng định những kết quả đạt được, đồng chí cho rằng, PVN cũng như các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã vượt qua nhiều khó khăn; người đứng đầu cấp ủy, tập thể lãnh đạo đã giữ vững niềm tin, chủ động xây dựng và triển khai nhiều giải pháp để thực hiện.

Đồng chí lưu ý, năm 2019 là năm bản lề, vì vậy PVN cần bứt phá để hoàn thành nhiệm vụ 5 năm (2016 - 2020), là năm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII.

Tiếp thu tinh thần Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ năm 2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ xây dựng nghị quyết, chương trình hành động cụ thể, trong đó có chiến lược phát triển của các tập đoàn, tổng công ty để triển khai, hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu mà Chính phủ giao cho.

Đồng chí Phạm Viết Thanh mong muốn, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương xem xét, sớm giải quyết những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc để giúp cho các doanh nghiệp trong Khối nói chung và PVN nói riêng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, tạo tiền đề cho Tập đoàn tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển ngành Dầu khí trong tương lai; sớm nhận được sự ủng hộ, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Quốc hội trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Trong bối cảnh nhiều khó khăn trong và ngoài nước, PVN đã hoàn thành kế hoạch 2018 với nhiều chỉ tiêu ấn tượng, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Để có được kết quả này, PVN đã tăng cường tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai công việc, thực hiện đồng bộ các giải pháp cả về công tác đảng, chuyên môn và công đoàn.

Thủ tướng nhấn mạnh, PVN không đơn thuần là nộp ngân sách Nhà nước mà còn có vai trò quan trọng trong công tác đối ngoại, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần vào việc tự chủ nền kinh tế bằng việc cung cấp các sản phẩm của ngành. Bên cạnh đó, PVN đã cơ bản hoàn thành việc cơ cấu sắp xếp lại các đơn vị chức năng; là doanh nghiệp đầu tiên hợp nhất các ban đảng, đoàn thể với các ban chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng; ban hành quy chế, quy tắc nội bộ và đặc biệt là cổ phần hóa chuyển đổi được 3 công ty thành viên. Các dự án yếu kém tồn tại của ngành đã bước đầu có hiệu quả, cho thấy sự cố gắng, nỗ lực cao của Tập đoàn. 

“Một tin vui lớn là dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, một trong những dự án trọng điểm quốc gia về dầu khí tại Việt Nam đã chính thức đi vào vận hành thương mại. Dự án có mức đầu tư đến 9 tỷ USD, công suất chế biến 200.000 thùng dầu thô/ngày, tương đương 10 triệu tấn dầu thô/năm”, Thủ tướng nói. Nếu đúng công suất này thì tỉnh Thanh Hóa sẽ thu về 30.000 tỷ đồng mỗi năm.

Cho biết đây là lần thứ 3 đến làm việc tại Tập đoàn, Thủ tướng nhắc lại phát biểu tại cuộc làm việc năm 2017 rằng trong khó khăn, càng phải vững vàng, bản lĩnh để vượt qua thử thách. Đây là nguyên nhân cốt lõi tạo nên bộ máy lãnh đạo mới của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Thủ tướng nêu rõ, từ chỗ chúng ta không có dầu khí, đến nay công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí đã xác định được trữ lượng dầu khí tới trên 1,4 tỷ tấn quy dầu và đã nghiên cứu, đánh giá tiềm năng còn lại của Việt Nam là 1,6 - 2,8 tỷ tấn quy dầu, đủ khả năng cân đối bền vững cho hoạt động khai thác, bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước trong những thập niên tới”. Ngành dầu khí Việt Nam hiện bảo đảm cung cấp khí làm nhiên, nguyên liệu để sản xuất khoảng 35% sản lượng điện quốc gia, 70% thị phần phân bón và 64% thị phần khí hóa lỏng phục vụ các ngành công nghiệp và dân dụng cả nước.

Thủ tướng cho rằng: “chúng ta không được thành kiến các sai phạm, không “giậu đổ bìm leo” mà phải quyết chí, quyết tâm vượt qua thách thức, khó khăn, xứng đáng là đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới”. Vì vậy, PVN phải có khát vọng một tương lai hùng cường trở lại với ngành dầu khí. “Ở đâu có dầu khí, ở đó có khởi sắc. Sau bước thăng trầm, ngành dầu khí phải trở lại là động lực phát triển”. PVN tiếp tục phải là tập đoàn dầu khí, tập đoàn kinh tế hùng mạnh hàng đầu của đất nước, sánh vai với các đối tác trong khu vực và trên thế giới. Dầu khí cũng không đơn thuần là kinh tế mà còn có vị trí quốc phòng an ninh, ở đâu có dầu khí, ở đó khẳng định chủ quyền của đất nước.

Dẫn lại câu nói “Thời gian không nghiền nát niềm tin”, Thủ tướng cho rằng PVN phải nhận thức được thách thức và sứ mệnh phía trước. PVN cần tập trung thảo luận, tìm biện pháp quyết liệt hơn, quyết tâm, ý chí cao hơn, trong “cái khó ló cái khôn”.

Thủ tướng lưu ý nếu không đưa vào khai thác các mỏ có trữ lượng lớn thì Tập đoàn sẽ bị giảm mỗi năm 2 triệu tấn dầu. Vì vậy, PVN phải thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình thực tế tiến độ giải ngân các dự án, đáp ứng nhu cầu đầu tư theo kế hoạch. Cần ứng dụng khoa học công nghệ để gia tăng hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí. Ngành dầu khí cần đi tiên phong, đi tắt đón đầu cuộc cách mạng 4.0. Tuyệt đối tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường. Tập đoàn cần tập trung chỉ đạo lấy lại tiến độ các dự án trọng điểm đã và đang bị chậm so với yêu cầu; tiếp tục chỉ đạo xử lý các tồn tại của 5 dự án khó khăn, yếu kém.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ, các bộ, ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tích cực Tập đoàn, đặc biệt là các dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, các dự án trọng điểm của Nhà nước về dầu khí mà Tập đoàn đang thực hiện.

Về nhiệm vụ năm 2019, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo, các cấp ủy đảng, toàn thể người lao động dầu khí tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua thách thức, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu được giao phó.

Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động dầu khí, đồng chí Trần Sỹ Than - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV PVN đã bày tỏ sự biết ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ. Lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sự có mặt của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo Tập đoàn qua các thời kỳ chính là ghi nhận cho những kết quả mà PVN đã đạt được thời gian qua, và là nguồn động viên, khích lệ rất lớn đối với hơn 60 nghìn người lao động dầu khí.

Lĩnh hội, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, thay mặt cho cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí, đồng chí Trần Sỹ Thanh hứa với Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục đoàn kết, xây dựng niềm tin, khát vọng, hoàn thành tốt nhiệm vụ 2019, tạo đà vững vàng cho những năm tiếp theo.

P.V

.
.
.
.