.
.

EVN chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị 20 về tiết kiệm điện

Thứ Tư, 13/05/2020|10:09

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 nhằm bảo đảm nhiệm vụ cung cấp điện và an ninh năng lượng quốc gia trong những năm tới.

Tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đang được EVN nỗ lực triển khai thực hiện.
Tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đang được EVN nỗ lực triển khai thực hiện.
Hiện nay tiết kiệm điện là giải pháp quan trọng để bảo đảm cung cấp điện trong giai đoạn tới đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tăng trưởng phụ tải ngày càng tăng cao. Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, Bộ Công Thương và EVN sẽ phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện. Đồng thời xây dựng kế hoạch hành động và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này để các bộ, ngành, UBND các địa phương thực hiện; xây dựng phương pháp đánh giá tiết kiệm điện; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác tiết kiệm điện...
 
Cụ thể, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đầy mạnh các chương trình truyền thông về tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời áp mái, dịch vụ năng lượng (ESCO), chương trình điều chỉnh phụ tải.
 
Về phía EVN, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho rằng: “để triển khai hiệu quả công tác tiết kiệm điện trong giai đoạn tới, cần có cơ chế, chính sách để khuyến khich các thành phần kinh tế tư nhân tham gia vào lĩnh vực này”.
 
EVN cũng đã đề xuất các giải pháp để triển khai hiệu quả chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Tập đoàn sẽ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Công Thương; có văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai. Cùng với đó Tập đoàn sẽ tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, mạng xã hội về các chương trình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời phối hợp với Bộ Công Thương, UBND tỉnh, thành phố, đơn vị tư vấn xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá chỉ tiêu tiết kiệm điện của tỉnh, thành phố và cả nước.
EVN sẽ tích cực, chủ động phối hợp, hỗ trợ UBND các tỉnh, thành phố khai thác hiệu quả Website sudungdien.evn.vn để theo dõi, cảnh báo mức tiêu thụ điện của các nhóm khách hàng hành chính sựu nghiệp, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
Hiện website sudungdien.evn.vn đang theo dõi mức tiêu thụ điện của 7.076 khách hàng, trong đó có 2.248 khách hàng hành chính sự nghiệp có mức sử dụng điện từ 100.000 kWh/năm trở lên; 4.828 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có mức sử dụng từ 3 triệu kWh/ năm trở lên
 
Website này cũng cảnh báo về mức độ tiêu thụ điện tăng, giảm (%) so với cùng kỳ, giúp Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố và EVN theo dõi, quản lý về việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả của các đơn vị.
 
Toàn Thắng (Theo Chinhphu.vn)

 

.
.
.
.