.
.

Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Hai, 04/01/2021|01:16

Ngày 31/12/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Nguyễn Thị Tiếp - Chuyên viên Cao cấp Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng và chương trình hành động của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; xây dựng chương trình, kế hoạch hành
động thực hiện Nghị quyết, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Đồng chí Đào Đình Thi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt phát biểu tại buổi Lễ.
Đồng chí Đào Đình Thi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt phát biểu tại Hội nghị.
Theo đồng chí Đào Đình Thi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng, tập trung vào những nội dung cơ bản, nội dung mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với đặc thù của Tập đoàn. Đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức quán triệt Nghị quyết và chỉ đạo xây dựng, thảo luận chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, xây dựng chương trình hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết. Đồng chí đề nghị các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Tập đoàn chủ động tổ chức thảo luận Chương trình hành động phù hợp thực tiễn của đơn vị.
K.V
 
.
.
.
.