.
.

Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tập trung lãnh đạo đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Thứ Tư, 28/12/2022|18:07

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng uỷ Khối; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo các ban, chi nhánh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Báo cáo về kết quả thực hiện công tác Đảng năm 2022, đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty cho biết, trong năm qua Đảng ủy Tổng công ty luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời chủ động xây dựng các Nghị quyết, chương trình công tác trọng tâm làm định hướng xuyên suốt cho hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ trong năm.

Đặc biệt, công tác chính trị, tư tưởng luôn được Đảng ủy Tổng công ty chú trọng thông qua việc triển khai nghiêm túc, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và Đảng ủy cấp trên với nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với thực tế của Bưu điện Việt Nam. Tổng công ty cũng thường xuyên chú trọng nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác cán bộ thường xuyên được quan tâm, kiện toàn.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở… Đồng thời chú trọng chỉ đạo triển khai các hoạt động cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của người lao động để tăng cường sự đồng thuận, đoàn kết, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, áp lực của nền kinh tế.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Song song với việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, từ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối bán lẻ, logistics đến dịch vụ số. Tổng công ty tiếp tục chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh; tập trung thúc đẩy, mở rộng phạm vi, quy mô các các dịch vụ hiện có, phát triển dịch vụ mới, thúc đẩy kinh doanh tại Bưu điện - Văn hóa xã. Đặc biệt, Tổng công ty đã tăng cường ứng dụng, hoàn thiện các nền tảng, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ các mặt hoạt động; đẩy mạnh hợp tác với các đối tác; mở rộng, nâng cao hiệu quả các chương trình thi đua tạo động lực phát triển kinh doanh… Đảng ủy Tổng công ty thường xuyên quan tâm, chăm lo đến các hoạt động an sinh xã hội trong nội bộ và bên ngoài cộng đồng. Năm 2022, Tổng công ty đã dành gần 60 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội; trao tặng 2.947 đơn vị máu thông qua các chương trình hiến máu tình nguyện của lực lượng lao động trên toàn mạng lưới.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã thông qua dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; triển khai mạnh mẽ phương án tái cơ cấu mô hình tổ chức. Bưu điện Việt Nam sẽ mở rộng không gian kinh doanh, cung cấp các dịch vụ có tính đột phá, dẫn dắt thị trường. Bên cạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi số, Tổng công ty cũng sẽ tập trung hiện đại hóa hạ tầng vật lý, triển khai mô hình kinh tế chia sẻ phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh, nâng tầm quy mô hạ tầng mạng lưới. Đặc biệt, tiếp tục mở rộng, tham gia sâu rộng lĩnh vực hành chính công, cải cách thủ tục hành chính, khẳng định vai trò của Bưu điện Việt Nam trong triển khai Chính phủ điện tử.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng  cho đồng chí Lưu Tôn Hiệp, đảng viên Chi bộ Ban Dịch vụ Bưu chính. Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Hồ Xuân Trường trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lưu Tôn Hiệp, đảng viên Chi bộ Ban Dịch vụ Bưu chính, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2022 của Đảng uỷ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

Trong thời gian tới, dự báo tình hình tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường và khó khăn, thách thức nhiều hơn do tác động từ bên ngoài và những vấn đề nội tại của nền kinh tế, đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường bưu chính; đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị Đảng uỷ Tổng công ty cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá toàn diện, phân tích rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan và xác định các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối. Quyết liệt lãnh đạo triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với những giải pháp, cách làm mới với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2023 và Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030. Đồng thời hoàn thành sớm việc đổi mới, tái cơ cấu mô hình tổ chức theo định hướng chiến lược.

Đồng chí cũng lưu ý, năm 2023 Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cần khẩn trương kiện toàn cấp ủy ngay trong quý I để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Tổng công ty; cần tiếp tục quan tâm, nắm bắt tư tưởng của người lao động để tạo sự thống nhất về tư tưởng, về ý chí và hành động, đồng thời phát hiện sớm và tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc phát sinh ngay từ đầu nhằm xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng. Thực hiện công tác cán bộ kịp thời, đúng quy trình, quy định; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ xây dựng và đẩy mạnh thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty, Bưu điện các tỉnh hỗ trợ việc đưa hộ sản xuất nông nghiệp kinh doanh trên môi trường số, sàn thương mại điện tử Postmart.

Ngay sau Hội nghị, căn cứ Nghị quyết công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc cần cụ thể hóa bằng các văn bản, chỉ đạo để triển khai đồng bộ và hiệu quả cao nhiệm vụ năm 2023 trong toàn Tổng công ty.

P.V

 
.
.
.
.