.
.

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022:

Đề án 06 - Hiện thực hóa khát vọng số

Thứ Bảy, 19/11/2022|10:14

Được đánh giá là bước ngoặt trong công tác quản lý dân cư và di biến động dân cư, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư không chỉ dừng lại ở việc quản lý dữ liệu đơn thuần mà cần phải được phát triển, mở rộng và tích hợp với nhiều CSDLQG và CSDL chuyên ngành, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu chiến lược về xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và công dân số. Với sự quyết liệt trong chủ trương, quyết tâm trong hành động, đề án 06 được triển khai là một trong những bước đi quan trọng hiện thực hóa khát vọng số tại Việt Nam.

 

.

 

Mai Hữu Chính - Dương Vũ Việt - Võ Minh Đức

Chi bộ Trung tâm Truyền thông Vcomms, Đảng bộ Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT)

.
.
.
.