.
.

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022:

Bưu điện Việt Nam: Phát triển doanh nghiệp gắn với bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, 18/11/2022|15:21

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) là doanh nghiệp bưu chính quốc gia có nhiệm vụ duy trì và quản lý mạng bưu chính công cộng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh nhiệm vụ vận hành và phát triển mạng bưu chính công ích và đảm bảo thông tin Quốc gia, Bưu điện Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng doanh nghiệp xanh, bảo vệ môi trường sinh thái và cung ứng các sản phẩm xanh sạch cho cộng đồng xã hội, đặc biệt, Việt Nam Post luôn tiên phong trong cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

 

.

Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

.
.
.
.