.
.

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022:

Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam: Bản lĩnh, khát vọng, phát huy sức mạnh trí tuệ, không ngừng cống hiến

Thứ Năm, 17/11/2022|18:21

Đoàn viên, thanh niên Bưu điện Việt Nam cần xác định rõ mục tiêu, xây dựng cho mình lý tưởng và niềm tin với chiến lược phát triển của Tổng công ty, cùng lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn, CB-CNV, người lao động tại đơn vị vượt khó khăn, chấp nhận thử thách, quyết tâm thay đổi để hướng tới sự phát triển đột phá, bền vững của Bưu điện Việt Nam.

 

.

 

Đảng uỷ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

.
.
.
.