.
.

Đảng ủy MobiFone tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Thứ Hai, 14/08/2017|08:19

Ngày 10/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối DNTW.

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MobiFone cho biết: Công tác cán bộ tại Tổng công ty đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm, chỉ đạo sâu sát; được Đảng ủy, lãnh đạo Tổng Công ty đặc biệt chú trọng, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong giai đoạn tái cơ cấu MobiFone.

Đảng ủy, Tổng Công ty đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống các cơ chế, quy chế, quy định, quy trình trong công tác quản lý và sử dụng cán bộ; góp phần thực hiện công tác cán bộ theo đúng các quy định, đồng thời đảm bảo tính hiệu quả, thống nhất và chuyên nghiệp trên toàn Tổng công ty.

Công tác bổ nhiệm, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, điều động… cán bộ được thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước, các cấp trên và của Tổng công ty; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, phát huy trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong doanh nghiệp, đơn vị, tăng tính dân chủ, tập thể và đã xây dựng được tiêu chuẩn hóa cán bộ, kết hợp các độ tuổi, các loại, các thế hệ cán bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng thời, thực hiện giao quyền chủ động cho các đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị trong đó có việc tuyển dụng, bố trí và sử dụng cán bộ thuộc thẩm quyền đơn vị quản lý. Công tác tuyển dụng cán bộ được thực hiện đúng quy chế, quy định của Tổng công ty. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định trong công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ các cấp trong Tổng công ty được thực hiện nghiêm túc. Việc sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, quy định, quy chế của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW được triển khai thực hiện kịp thời.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương đã giúp đội ngũ cán bộ các cấp trong Tổng công ty có sự trưởng thành cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty, đơn vị nói riêng hầu hết được đào tạo cơ bản cả về chuyên môn nghiệp vụ, được rèn luyện và thử thách trong thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, có kỹ năng trong quản lý điều hành doanh nghiệp, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, đơn vị.

Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ tại Tổng công ty cơ bản đã dần đi vào nền nếp. Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã thực hiện công tác nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm và nhận xét, đánh giá cán bộ khi đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm làm cơ sở cho việc quyết định bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý.  Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ thời gian qua tại Tổng công ty và các đơn vị được thực hiện theo quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW.  

Hàng năm, trên cơ sở định hướng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, của đơn vị, nhu cầu học tập phục vụ công việc của người lao động, Tổng công ty viễn thông MobiFone tổ chức hàng trăm khóa đào tạo, bồi dưỡng cấp Tổng công ty và cấp đơn vị để cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và người lao động. Các khóa đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào nội dung kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm mới trong công tác quản lý, bán hàng, công nghệ viễn thông và CNTT…; được tổ chức dưới nhiều hình thức như từ xa, tập trung, hội thảo, đã giúp cán bộ lãnh đạo và người lao động có nhiều lựa chọn trong việc học tập, hoàn thiện bản thân.

Đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Việc đào tạo chuyên môn, trung bình hàng năm Tổng công ty cử 4.506 lượt người lao động đi bồi dưỡng trong nước, 440 lượt đi bồi dưỡng tại nước ngoài. Trong đó người lao động được bồi dưỡng kiến thức về lĩnh kỹ thuật: 2.201 lượt; kinh doanh 2.240 lượt và quản lý: 505 lượt (chưa kể số lượng người lao động tự chủ động học tập, nâng cao trình độ trên hệ thống elearning của Tổng công ty). Các khóa bồi dưỡng đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, lãnh đạo của đội ngũ cán bộ Tổng công ty, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước nói chung và MobiFone nói riêng.

Từ năm 2010 đến nay, Đảng ủy Tổng công ty đã cử 27 đồng chí đi học Cao cấp lý luận chính trị; 6 tháng đầu năm 2017, tổ chức 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị với tổng số 65 học viên. Ngoài ra, Đảng ủy Tổng Công ty cũng đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và tham gia các chương trình tập huấn do Đảng ủy cấp trên tổ chức.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty (các chức danh Chủ tịch HĐTV, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng), tổng số cán bộ được quy hoạch và dự kiến quy hoạch nhiệm kỳ 2017 - 2020 là 30 đồng chí, trong đó có 03 nữ, chiếm tỷ lệ 10%; 03 cán bộ trẻ (30-40 tuổi) chiếm tỷ lệ 10%.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone luôn chú trọng thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ, các giải pháp về luân chuyển, sắp xếp, sử dụng, cán bộ. Tổng Công ty đã xây dựng Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động… cán bộ để áp dụng trong toàn Tổng Công ty. Các quy định trong công tác bổ nhiệm cán bộ và việc triển khai thực hiện các quy trình bổ nhiệm cán bộ tại MobiFone luôn tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Đảng và Nhà nước hiện nay; đảm bảo công khai, minh bạch và sắp xếp cán bộ có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với vị trí lãnh đạo, nhằm phát huy tốt hiệu quản công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng Công ty.

Từ năm 2015 đến nay, nhiều cán bộ giàu kinh nghiệm, năng lực tốt, đã từng giữ các chức vụ lãnh đạo tại các doanh nghiệp lớn được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm việc tại MobiFone. Trong số đó, nhiều cán bộ đã được tiếp nhận và bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo tại MobiFone. Từ năm 2015 đến nay Tổng Công ty đã thực hiện luân chuyển, điều động 55 cán bộ lãnh đạo từ cấp phó ban, phó giám đốc đơn vị trực thuộc trở lên.   

Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng đã triển khai chủ trương luân chuyển lao động từ khối cơ quan Tổng Công ty xuống các đơn vị trực thuộc, các công ty con nhằm tăng cường đội ngũ lao động cho đơn vị cơ sở, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh tại các đơn vị sản xuất trực tiếp; đồng thời, bổ sung đội ngũ cán bộ nguồn, tiếp tục sử dụng có hiệu quả các lao động này trong giai đoạn tiếp theo. Sau khi tái cơ cấu, Tổng Công ty đã điều chuyển 202 lao động trong nội bộ, trong đó có 71 lao động điều chuyển từ khối cơ quan Tổng Công ty xuống các đơn vị trực thuộc, chiếm 27,8% tổng số lao động.

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MobiFone báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MobiFone báo cáo tại Hội nghị

Đảng ủy Tổng Công ty luôn quan tâm quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Thông báo Kết luận số 104-TB/TW ngày 27/9/2012 của Bộ Chính trị về chính sách sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị, thực hiện nghiêm túc việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự trước khi giới thiệu quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và công tác phát triển đảng viên.  

Chế độ chính sách đối với cán bộ được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Đảng và Nhà nước; tiền lương, thu nhập cơ bản ổn định, bình quân năm sau bằng hoặc cao hơn năm trước; phương tiện, điều kiện làm việc được quan tâm. Tổng công ty đã xây dựng và đưa vào thực hiện hệ thống thang bảng lương mới, thực hiện trả lương theo hiệu quả công việc; kết hợp với việc động viên và khuyến khích vật chất và tinh thần đối với người lao động, đã tạo được động lực và phát huy năng lực, sáng tạo của đội ngũ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại MobiFone vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, như: việc xây dựng các chỉ số định lượng để đánh giá cán bộ là nội dung rất khó triển khai thực hiện, đặc biệt đối với một số vị trí cán bộ trong khối quản lý, hỗ trợ… hoặc đối với việc thực hiện những công tác mang tính lâu dài, phối hợp nhiều đơn vị.

Do kinh phí đào tạo hạn hẹp nên việc tổ chức các khóa học tập trung chưa được đều đặn mà tùy thuộc tình hình chi phí của Tổng công ty. Ngoài ra cũng chưa có chế độ, chính sách bồi dưỡng, khích lệ giảng viên nội bộ tham dự các bài giảng. MobiFone là doanh nghiệp viễn thông, số lượng cán bộ nữ trong khối kỹ thuật rất ít, do đó việc đảm bảo cơ cấu tỷ lệ nữ trong quy hoạch cán bộ khối kỹ thuật còn hạn chế.

Đồng chí Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam truyền đạt các nội dung Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII)
Đồng chí Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam truyền đạt các nội dung Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) trong những năm tiếp theo, đó là: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, các tổ chức trong Tổng công ty về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ, về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Tổng công ty. Rà soát, bổ sung các quy định, quy chế về công tác cán bộ để bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với quy định của Trung ương và của Ngành. Thực hiện các nội dung của Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban chấp hành Trung ương trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của Đảng ủy Khối.  

Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ phải được thực hiện thường xuyên, định kỳ hằng năm và trước khi bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch cán bộ. Đánh giá cán bộ phải dựa vào những quy định cụ thể về tiêu chuẩn của từng chức danh và tiêu chí đánh giá đối với từng đối tượng cán bộ; chú trọng đánh giá hiệu quả công tác thực tế của cán bộ. Nên việc xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ đảm bảo nguyên tắc, đúng quy định, có định lượng cụ thể; cùng với tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, cần chú trọng tiêu chí về lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm tiêu chí chính để đánh giá cán bộ.

Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm để đưa cán bộ có đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, làm tốt công tác luân chuyển, tạo điều kiện cho cán bộ trưởng thành trong thực tiễn.

Tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với tình hình mới. Phải lấy đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm trọng tâm. Trong đào tạo, bồi dưỡng không chỉ chú ý đến bồi dưỡng về chính trị mà phải đặc biệt chú ý đến chất lượng chuyên môn, phải có kế hoạch xây dựng một đội ngũ cán bộ chuyên gia giỏi trên nhiều lĩnh vực. Thường xuyên rà soát lại đội ngũ cán bộ để có kế hoạch luân chuyển, bổ nhiệm, điều động cán bộ. Có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ, có cơ chế chính sách về tiền lương và chế độ đãi ngộ để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về làm việc tại Tổng Công ty.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là nhân tố quyết định sự thành công, phát triển ổn định và bền vững của Tổng công ty. Vì vậy, trong thời gian tới, Mobifone phải xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty cũng như sự phát triển của đất nước, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới; quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực; cán bộ nữ; cán bộ trưởng thành từ thực tiễn ở cơ sở; sớm khắc phục những mặt còn yếu kém trong công tác cán bộ. Cấp ủy đảng các cấp phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức và đổi mới cơ chế chính sách.

* Cùng ngày, Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã truyền đạt các nội dung: Nghị quyết số 10-NQ/TW “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Thường trực Đảng ủy MobiFone yêu cầu, qua việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, các đại biểu dự Hội nghị tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua đó giúp cho các cán bộ, đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Công ty thông tin di động (đơn vị tiền thân của Tổng công ty Viễn thông MobiFone) được thành lập từ năm 1993, là doanh nghiệp đầu tiên khai thác và cung cấp dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam. Ngày 01/12/2014, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone được thành lập theo quyết định số 1798/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động. Tổng Công ty kinh doanh trong bốn lĩnh vực chính: Viễn thông & Công nghệ thông tin - Truyền hình - Phân phối & Bán lẻ - Đa dịch vụ.

Đảng bộ Tổng Công ty Viễn thông MobiFone hiện có 44 đầu mối trực thuộc với 1.165 đảng viên sinh hoạt tại 16 đảng bộ cơ sở, 08 chi bộ cơ sở và 20 Chi bộ trực thuộc. Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty hiện có 33 ủy viên (tăng 13 đồng chí so với nhiệm kỳ trước), Ban Thường vụ Đảng ủy có 9 ủy viên (tăng 04 đồng chí so với nhiệm kỳ trước).

P.V

.
.
.
.