.
.

Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước: Tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013

Thứ Tư, 30/01/2013|16:42

Ngày 29/01/2013, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đến dự có đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối. Về phía Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, có đồng chí Lại Văn Đạo - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty và đại diện lãnh đạo Ban Tổng giám đốc, các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy SCIC.

Năm 2012, mặc dù trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: lạm phát ở mức cao, thị trường chứng khoán, bất động sản trầm lắng đã gián tiếp ảnh hưởng đến việc cơ cấu lại vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, nhưng Đảng ủy Tổng Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Trong đó tổng doanh thu đạt 3.884 tỷ đồng, đạt 100,1% so với kế hoạch năm 2012, tăng 3% so với năm 2011; lợi nhuận trước thuế đạt 4.578 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch năm 2012, tăng 40% so với thực hiện năm 2011; ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo và thực hiện Nghị quyết 30a với tổng số tiền là 4,2 tỷ đồng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng Công ty đã kịp thời tổ chức quán triệt nội dung các nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên theo đúng kế hoạch đề ra; duy trì đều đặn việc cung cấp bản tin sinh hoạt chi bộ, thông tin tham khảo cho các chi bộ sử dụng trong sinh hoạt chính trị tư tưởng hàng tháng;; phổ biến, trao đổi thông tin về thị trường tài chính, doanh nghiệp, chủ trương lớn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tổng Công ty… nhờ đó, toàn thể cán bộ, đảng viên nhận thức được những thuận lợi, khó khăn, hiểu rõ được tình hình kinh doanh, định hướng phát triển của Tổng Công ty. Công tác tư tưởng đã góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, xây dựng quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ và Tổng Công ty. Bên cạnh đó, Đảng ủy SCIC đã xây dựng kế hoạch, chủ động chuẩn bị nội dung và triển khai tổ chức Hội nghị triển khai, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” cho trên 95% đối tượng là cán bộ, đảng viên, đoàn thể trong Tổng Công ty; chỉ đạo việc hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới cách thức quản trị, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp và hiệu quả phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, từng bước kiện toàn người đại diện vốn đồng thời tập trung giải quyết những tồn tại của một số doanh nghiệp; chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế, củng cố tổ chức nhân sự lãnh đạo của Tổng Công ty và các đơn vị; tổ chức kiểm tra, giám sát các chi bộ và từng đảng viên trong việc triển khai các nghị quyết của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị…

 

Các chi bộ trực thuộc và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng nhận Giấy khen của Đảng ủy SCIC
 
Các chi bộ trực thuộc và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng nhận Giấy khen của Đảng ủy SCIC
Các chi bộ trực thuộc và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng nhận Giấy khen của Đảng ủy SCIC

Năm 2013, Đảng ủy Tổng Công ty tiếp tục khẳng định phương thức quản lý vốn và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông qua mô hình Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn, nhằm thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Kết luận 78 KL/TW ngày 26/7/2011 của Bộ Chính trị khóa X, các quy định của Nhà nước; thực hiện tốt vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tăng cường bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ; tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ; tăng cường các khoản đầu tư chiến lược nhằm khẳng định vị thế SCIC, đồng thời tận dụng cơ hội đầu tư hiệu quả; củng cố bộ máy nhân sự, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Tuyên truyền quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XI đến toàn thể cán bộ, đảng viên và đoàn thể trong Tổng Công ty và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của SCIC, phấn đấu 100% tổ chức Đảng trực thuộc và Đảng bộ Tổng Công ty đạt trong sạch vững mạnh, 80% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Với những thành tích đã đạt được trong năm qua, năm 2013, Đảng ủy SCIC cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đảng viên; sớm ban hành Quy chế người đại diện sửa đổi, nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC và các văn bản hướng dẫn trong đó quy định rõ hơn về địa vị pháp lý, chế độ đãi ngộ, quyền lợi và trách nhiệm, chế tài xử lý đối với người đại diện vi phạm; tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối để cụ thể hóa xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Tổng Công ty, tổ chức thực hiện có hiệu quả theo kế hoạch đề ra.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Đảng ủy đã trao tặng Giấy khen của Đảng ủy SCIC cho 2 chi bộ trực thuộc và 11 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng .

Lan Hương

.
.
.
.