.
.

Quỹ DWS Vietnam đầu tư 10 triệu USD vào VTC Online

Thứ Ba, 14/08/2012|23:11

Công ty Cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến (VTC Online) thuộc Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện vừa nhận 10 triệu USD đầu tư từ Quỹ DWS Vietnam. Đây là giao dịch đầu tư có quy mô lớn trong ngành CNTT tại Việt Nam với mức giá mỗi cổ phần cao hơn tất cả các công ty đang niêm yết trên sàn năm nay.

 Theo hợp đồng, VTC Online sẽ dùng số tiền đầu tư từ DWS Vietnam tiếp tục phát triển năm nhóm sản phẩm, dịch vụ chiến lược của mình, bao gồm: Phát triển mạng Việt Nam (go.vn); Sản xuất game trên mọi nền tảng; Phát hành game trong nước và quốc tế; Phát triển sản phẩm dịch vụ truyền thông, truyền hình và Phát triển giáo dục online và offline.

Quỹ DWS Vietnam do Deutsche Assest Management quản lý đầu tư và chỉ định Duxton Asset Management Pte Ltd là nhà quản lý quỹ. Tại Việt Nam, Quỹ DWS Vietnam đầu tư 48,7% giá trị danh mục vào cổ phiếu niêm yết, 31,9% cổ phiếu chưa niêm yết, còn lại là những khoản khác. VTC Online là công ty trong lĩnh vực CNTT chưa niêm yết đầu tiên được DWS đầu tư.

Chiến lược phát triển của VTC Online xoay quanh ba mũi “G” cốt lõi: Giáo dục, Giải trí và Giao tiếp với nhiều sản phẩm thu hút được đông đảo người dùng.

Lý giải việc chọn Duxton, Chủ tịch HĐQT Phan Sào Nam cũng cho biết, Duxton đã theo đúng tiến độ mà VTC Online đặt ra cũng như thống nhất được giá mua khá nhanh. Sự tham gia của đại diện Duxton trong Hội đồng Quản trị sẽ giúp cho VTC Online phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đây là quỹ thứ hai đầu tư vào VTC Online sau quỹ đầu tư IDG Ventures Vietnam (IDGVV). Với sự tham gia của quỹ DWS Vietnam, tỷ lệ nắm giữ cổ phần VTC Online của các nhà đầu tư tổ chức đã tăng lên trên 60% , trong đó, ba cổ đông lớn là Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, Quỹ DWS Vietnam và quỹ IDG Ventures Vietnam.

Theo Nhân Dân
.
.
.
.