.
.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty VTC lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Tư, 19/08/2015|14:23

Trong 2 ngày 11-12/8/2015, Đảng bộ Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị và tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Khối DNTW; các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng Đảng ủy VTC.

5 năm qua, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biễn phức tạp, đã tác động bất lợi đến nước ta. Đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện ngoài những khó khăn chung còn phải đối mặt với khó khăn của chính mình, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 – 2012 bị thua lỗ, tài chính bị phân tán, áp lực cạnh tranh tăng, tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao thay đổi. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Tổng công ty VTC đã bám sát các chủ trương, nghị quyết và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, lãnh đạo Đảng bộ và toàn Tổng công ty triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, ổn định tư tưởng, đẩy mạnh tái cơ cấu Tổng công ty, thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính; duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh với chiến lược “tích hợp dịch vụ, kết nối cộng đồng”, do đó Tổng công ty đã từng bước cân bằng được tài chính và kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho cán bộ, người lao động trong Tổng công ty, thực hiện tốt chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp tổ chức; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Đại hội
Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Đại hội

Việc tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của cấp trên được Đảng bộ Tổng công ty thực hiện nghiêm túc; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng được chú trọng; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển đảng viên được quan tâm; công tác tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được nâng lên và có nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù doanh nghiệp; công tác tư tưởng được coi trọng, đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng; việc triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được đẩy mạnh và có nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và có hiệu quả. Phương pháp công tác, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới; vai trò của các tổ chức quần chúng được phát huy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên một bước quan trọng.

Đồng thời Đảng bộ luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo về chất lượng. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp đảng cho 250 quần chúng; 100% đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Quang Dương phát biểu tại Đại hội
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Quang Dương phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với những mục tiêu lớn, quan trọng đó là Tổng công ty VTC tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TT&TT, tập trung vào 3 lĩnh vực kinh doanh chính đó là truyền hình, công nghiệp nội dung số và viễn thông, công nghệ thông tin; phấn đấu đến năm 2020 doanh thu toàn Tổng công ty đạt 10.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 2.000 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên vốn hơn 30%; doanh thu tăng trưởng từ 10% - 15%; lợi nhuận tăng trưởng từ 15 - 20%; nộp ngân sách tăng trưởng bình quân 10%; thu nhập bình quân tăng từ 5 - 10%. Đến năm 2016 hết lỗ lũy kế, sang năm 2017 tiến hành cổ phần hóa; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hàng năm Đảng bộ có trên 60% tổ chức cơ sở đạt TSVM (20% đạt tổ chức cơ sở TSVM tiêu biểu); có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Quang Dương đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đánh giá Tổng công ty VTC là một trong các đơn vị đi đầu, đặt nền tảng cho sự hình thành và phát triển trong lĩnh vực truyền hình số, độ nét cao.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Quang Dương lưu ý: Để phát huy vai trò doanh nghiệp nhà nước, Đảng bộ Tổng công ty cần lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ cấu lại doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động theo cơ chế thị trường, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tập trung rà soát, xây dựng, bổ sung chiến lược, kế hoạch kinh doanh, đổi mới mạnh mẽ, xác định tầm nhìn chiến lược để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; tập trung đầu tư, phát triển các dịch vụ theo xu hướng hội tụ công nghệ, dịch vụ truyền hình, công nghệ nội dung số và dịch vụ viễn thông; tích cực mở rộng thị trường, chủ động hội nhập quốc tế.

BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội
BCH Đảng bộ Tổng công ty VTC nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

Bên cạnh đó, Đảng bộ Tổng công ty VTC cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, của cấp trên cũng như của Đảng bộ thực sự đi vào cuộc sống; cần triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng chính trị, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát và công tác dân vận. Quán triệt và thực hiện tốt quan điểm Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý công tác cán bộ, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Tổng công ty. Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới của Tổng công ty.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa V gồm 19 đồng chí; bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty gồm 5 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty gồm 7 đồng chí. Đồng chí Lưu Vũ Hải, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty VTC đã được Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

P.V

.
.
.
.