.
.

Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Thứ Năm, 14/07/2016|15:05

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Hội nghị BCH (mở rộng) nhằm sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Phan Tâm - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT và đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đến dự còn có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối DNTW; Bộ TT&TT. Về phía Đảng ủy VNPT, có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Trần Mạnh Hùng; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phạm Đức Long cùng đại diện lãnh đạo HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Công đoàn và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV khẳng định: 6 tháng đầu năm, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, Đảng ủy Tập đoàn đã triển khai đúng tiến độ chương trình, hoạt động công tác đề ra; Nghị quyết về nhiệm vụ công tác 2016 của Đảng ủy Tập đoàn được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt trong toàn Đảng bộ. Bước đầu đã đạt được những khởi sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và kết quả sản xuất kinh doanh đạt tốc độ tăng trưởng khá, các chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt mức đề ra.

Báo cáo nêu rõ, trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khó khăn, thách thức, duy trì hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng với mục tiêu năm 2016 là năm xây dựng Tập đoàn đạt chất lượng mạng lưới và dịch vụ số 1 trong lòng khách hàng. Theo đó, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt 63.150 tỷ đồng, đạt 48,6% kế hoạch; tổng lợi nhuận ước đạt 2.095 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch, bằng 121,4% so với cùng kỳ năm 2015; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 1.558 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2015, tổ chức bộ máy của VNPT đã vận hành theo mô hình mới; một số nội dung tái cấu trúc về quản trị như: áp dụng hệ thống BSC/KPIs, trả lương 3Ps, kiện toàn hệ thống chức danh lao động… đã được triển khai. Trong 6 tháng đầu năm, VNPT đã đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ chế kinh tế, cơ chế quản trị, cơ chế vận hành theo mô hình sau tái cấu trúc. Ban hành hệ thống chỉ tiêu cam kết chất lượng áp dụng cho các đơn vị thành viên trong quá trình phân phối cung cấp dịch vụ nhằm mang tới cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển khách hàng; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, với số tiền hơn 7,8 tỷ đồng.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Tấn Công phát biểu tại hội nghị sơ kết.
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Tấn Công phát biểu tại hội nghị sơ kết.
Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, đổi mới và nâng cao về chất lượng, công tác đào tạo quản lý và sử dụng cán bộ có nhiều chuyển biến, đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị được nâng lên. Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong sự phát triển của Tập đoàn; thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động để có giải pháp khắc phục kịp thời diễn biến về tư tưởng; tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước cũng như của Đảng bộ Khối.

Công tác cán bộ, phát triển đảng viên luôn được quan tâm; thường xuyên quản lý, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đảng viên về thực hiện nhiệm vụ và chấp hành Điều lệ Đảng. 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 18 quần chúng ưu tú vào đảng, công nhận đảng viên chính thức cho 23 đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy VNPT đã lãnh đạo toàn Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm là làm theo, xây dựng và triển khai kế hoạch gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; chú trọng đưa nội dung học tập vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ và các tổ chức đảng; gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp một cách hiệu quả, khắc phục khó khăn, ổn định việc làm. Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, VNPT đã ký thỏa thuận hợp tác, hợp đồng với các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối sử dụng hàng hóa, dịch vụ và sản phẩm của nhau.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và năm 2016. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, kịp thời rút kinh nghiệm và ngăn chặn các vi phạm từ khi còn phát sinh.

6 tháng cuối năm 2016, Đảng ủy Tập đoàn tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt và vượt mức kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu: tổng doanh thu 130.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.170 tỷ đồng. Đồng thời, xây dựng và thực hiện các giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ và kiểm tra giám sát.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Phạm Tấn Công; Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ Tập đoàn VNPT về thành tích thực hiện Chỉ thị 03, giai đoạn 2011 - 2015.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Phạm Tấn Công; Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ Tập đoàn VNPT về thành tích thực hiện Chỉ thị 03, giai đoạn 2011 - 2015.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm và Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Phạm Tấn Công đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ VNPT trong 6 tháng qua, đặc biệt trong việc điều hành triển khai tái cấu trúc và hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tin tưởng với sự lãnh đạo quyết liệt và trách nhiệm của Đảng ủy Tập đoàn, VNPT sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức những nhiệm vụ đã được giao.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Phạm Tấn Công khẳng định: Đảng bộ Tập đoàn VNPT là một điểm sáng trong hoạt động của các đơn vị Đảng ủy Khối và đưa ra một số yêu cầu đối với Đảng bộ VNPT về quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế kinh tế và cơ chế điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với mô hình mới và các quy định của pháp luật, nhằm tạo động lực cho các đơn vị thành viên thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; từng bước đổi mới hình thức tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình từng đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ Tập đoàn đảm bảo chất lượng; rà soát, bổ sung các quy chế, quy định mới về công tác cán bộ, có chính sách đãi ngộ để thu hút nhân tài.

Nhấn mạnh tới việc ban hành các quy chế và những kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong 6 tháng vừa qua, Tổng Giám đốc Phạm Đức Long đã phân tích cụ thể tình hình phát triển của từng dịch vụ. Trong đó, điểm sáng là việc phát triển các sản phẩm CNTT và hợp tác với các UBND, Bộ Ngành trong cả nước. Tổng Giám đốc Phạm Đức Long cũng đưa ra yêu cầu cần thực hiện ngay về hoàn thiện Bộ chỉ tiêu KPIs áp dụng chung cho khối kinh doanh và kỹ thuật, tăng trưởng các dịch vụ GTGT tuy nhiên phải chất lượng và trung thực với khách hàng.

Cũng nhân dịp này, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Phạm Tấn Công và Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ Tập đoàn VNPT vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2015.

Lan Hương

.
.
.
.