.
.

VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác với VICEM

Thứ Năm, 01/09/2016|15:20

Ngày 31/8, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Công nghiệp Xi-măng Việt Nam (VICEM).

Ký kết thỏa thuận giữa VNPT và VICEM
Ký kết thỏa thuận giữa VNPT và VICEM

Sự hợp tác giữa VNPT và VICEM được thoả thuận dựa trên cơ sở bảo đảm cân bằng lợi ích tổng thể của các Bên; cam kết ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của nhau nhằm khai thác tối đa tiềm năng, tạo hiệu quả kinh doanh; tăng cường hợp tác hướng tới mục tiêu VNPT và VICEM trở thành đối tác chiến lược toàn diện, lâu dài trong quá trình hoạt động và phát triển. Thông qua các hoạt động hợp tác, hai đơn vị cùng hỗ trợ nhau mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, khai thác tốt nhất tiềm năng của thị trường, thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống của mỗi bên trên cơ sở quy định của Pháp luật hiện hành.

Được biết, VNPT và VICEM đã có quan hệ truyền thống từ nhiều năm nay. Trong những năm qua, hai bên luôn tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng dịch vụ của nhau. Tuy nhiên, những hoạt động hợp tác đó vẫn chưa tạo nên sự đột phá để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên lên một tầm cao mới, trở thành đối tác chiến lược của nhau, cùng đồng hành để cùng phát triển trong môi trường hội nhập quốc tế. Vì vậy, có thể nói, việc VICEM và VNPT Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay sẽ là một sự khẳng định về phát triển mới trong quan hệ giữa hai đơn vị, tạo ra nền tảng hỗ trợ nhau phát huy tối đa tiềm lực, thế mạnh hiện có của mình để cùng phát triển.

Thái Linh (Theo Nhân Dân)

 

.
.
.
.