.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Chi bộ Trung tâm Vốn: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Thứ Bảy, 21/11/2020|22:47

Với vai trò là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, Chi bộ là nơi trực tiếp lãnh đạo việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. 

Sinh hoạt Chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của Chi bộ với sự tham gia của toàn thể đảng viên trong Chi bộ, thống nhất về ý chí và hành động để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục quản lý và rèn luyện đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ.

Để thực hiện thắng lợi được nhiệm vụ chính trị được giao, mỗi Chi bộ phải đảm bảo được việc sinh hoạt Chi bộ có chất lượng, hiệu quả. Thực tiễn đã cho thấy, những Chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị là những Chi bộ duy trì sinh hoạt Chi bộ nền nếp, có nội dung sinh hoạt Chi bộ phong phú, thiết thực, hình thức sinh hoạt đa dạng và chất lượng tốt.

Từ kinh nghiệm thực tế tại Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), có thể rút ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị như sau:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Thường xuyên quán triệt cho cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ, nhất là đội ngũ cấp ủy, Bí thư Chi bộ. Không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đồng chí bí thư và cán bộ chủ chốt.

Đảng viên có trách nhiệm dự họp đầy đủ và đúng giờ. Mỗi đảng viên phải xem sinh hoạt Chi bộ là một nhiệm vụ quan trọng, đây là một trong những điều kiện đầu tiên để thể hiện tư cách đảng viên. Có dự sinh hoạt, công việc mới nắm được đầy đủ tình hình hoạt động của chi bộ, của phòng chuyên môn, mới tham gia xây dựng nghị quyết và phương hướng hoạt động của chi bộ, mới thực hiện yêu cầu tự phê bình và phê bình…

Khi sinh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Bên cạnh đó, đảng viên làm công tác lãnh đạo quản lý, cấp ủy viên phải gương mẫu thực hiện tốt việc sinh hoạt đảng, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo phải chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm.

Trong mỗi kỳ họp, các đảng viên không được dự với tâm lý “cho xong”, “cho hết giờ” mà phải nỗ lực đóng góp nhằm làm cuộc sinh hoạt thực sự là một dịp các đảng viên được học tập thêm những điều mới mẻ, có ích, là dịp trao đổi để các đảng viên gần gũi và hiểu nhau, là cơ hội để được nghe các ý kiến đóng góp của đồng chí đối với các hạn chế của mình và được làm điều tương tự với các đảng viên khác.

Chuẩn bị tốt nội dung - yếu tố quan trọng quyết định chất lượng sinh hoạt Chi bộ

Chi ủy phải chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của Chi bộ; nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Chi bộ. 

Chi ủy, trước hết là Bí thư Chi bộ phải bám sát tình hình thực tế của phòng chuyên môn mà chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng nội dung sinh hoạt, trong đó cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm, thiết thực liên quan đến công tác chuyên môn, chỉ tiêu/nhiệm vụ kinh doanh đồng thời thông báo trước nội dung, thời gian, địa điểm cho đảng viên biết để chủ động bố trí thời gian dự sinh hoạt và chuẩn bị ý kiến phát biểu.

Nâng cao chất lượng cán bộ cấp ủy

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, yếu tố đầu tiên đó là chất lượng của đội ngũ cấp ủy viên và bí thư Chi bộ; qua Đại hội phải lựa chọn đội ngũ cấp ủy viên có phẩm chất, năng lực có uy tín và tín nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình; Bí thư chi bộ ngoài các tiêu chí nêu trên còn phải thể hiện được vị trí, vai trò của mình trong Chi bộ.

Chi ủy, trước hết là Bí thư Chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ, đồng thời thông báo trước nội dung, thời gian, địa điểm cho đảng viên biết để chủ động bố trí thời gian dự sinh hoạt và chuẩn bị ý kiến phát biểu. Chi ủy cần xác định và chọn những việc cụ thể thiết yếu liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và quyền lợi của đảng viên, quần chúng, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên có mặt hạn chế, khuyết điểm.

Trước khi sinh hoạt Chi bộ, Chi ủy phải tổ chức họp, hội ý, phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp ủy viên trong việc chuẩn bị và thực hiện từng nội dung của buổi sinh hoạt. Trong sinh hoạt phải tạo không khí cởi mở, thân thiện, gần gũi, quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau... bằng việc thực hiện dân chủ trong Đảng, dân chủ ở cơ sở, từ đó chi bộ mới lắng nghe được hết các ý kiến của đảng viên. Có như vậy, cuộc họp Chi bộ mới thực sự là đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, đảng viên có cảm giác hứng thú khi đi họp để được đóng góp, được xây dựng, được tôn trọng, được cống hiến trí tuệ của mình cho Đảng.

Phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng

Trong sinh hoạt Chi bộ, việc phát huy tốt không khí, tinh thần dân chủ sẽ dễ dàng thống nhất được nhận thức cho cán bộ đảng viên, qua đó đảng viên trong chi bộ thật sự tự giác, tích cực, mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình, tạo không khí sôi nổi, cởi mở, dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm trong các buổi sinh hoạt chi bộ; mỗi cán bộ, đảng viên đã từng bước trưởng thành, công việc của chi bộ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả.

Để phát huy dân chủ trong Chi bộ thì Bí thư, lãnh đạo đơn vị phải dân chủ trong giao việc, trong thảo luận, chủ trì các cuộc họp một cách cởi mở, biết động viên, khuyến khích tự phê bình và phê bình, những ý kiến xây dựng, thẳng thắn, trung thực phải được tôn trọng, tiếp thu một cách cầu thị; đồng thời, kịp thời chấn chỉnh, phê phán những cá nhân vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ hoặc có ý kiến thiếu tính xây dựng, bảo thủ trong trao đổi, thảo luận. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo cấp ủy cấp trên và trả lời đảng viên trong lần sinh hoạt tiếp theo.

Qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên đều hiểu, ủng hộ và biến nhận thức thành hành động. Với những chủ trương, định hướng của Đảng ủy cấp trên được quán triệt, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, những đôi vai ngày càng vững vàng hơn của người đảng viên chắc chắn sẽ cùng nhau thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị ngày càng khó hơn, nặng nề hơn.

Bùi Thị Thùy Linh - Chi bộ Trung tâm Vốn Agribank

.
.
.
.