.
.

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023

"Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động Petrolimex trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị"

Thứ Tư, 08/11/2023|17:54

Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng, lãnh tụ cách mạng lớn trong lịch sử nước nhà. Những tư tưởng của Bác về đạo đức đã nằm trong những bài viết, tác phẩm văn học hay những câu chuyện đậm chất văn hóa phương Đông. Bản thân Bác cũng là thực hiện những tư tưởng ấy, làm gương cho nhiều thế hệ người Việt.

Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành, phát triển trên cơ sở kế thừa, chọn lọc những tư tưởng, giá trị truyền thống của dân tộc. Đó là truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất; tinh thần cần cù, chịu khó, nhân nghĩa và ý thức cố kết cộng đồng; ý chí vượt khó; quý trọng hiền tài. Cùng với đó là sự tiếp thu và vận dụng sáng tạo tinh hoa văn hóa phương Đông, phương Tây trên nền tảng những tri thức được chắt lọc, hấp thụ, tích lũy qua thực tiễn.

Trong thời chiến, tư tưởng của Bác soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, là nền tảng lý luận và định hướng để Đảng ta xây dựng đường lối đúng đắn, tổ chức lực lượng cách mạng và lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Còn trong thời bình, tư tưởng của Bác đang tiếp tục soi đường cho Đảng, nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vững bước hội nhập trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0.

Vì lẽ đó, tư tưởng đạo đức của Bác luôn được cán bộ, đảng viên Petrolimex không ngừng học tập, làm theo với nhiều hình thức phong phú, sinh động, đã mang lại những chuyển biến rõ rệt và đạt hiệu quả cao trong toàn hệ thống.

Thực hiện Hướng dẫn số 137/HD/ĐU của Đảng uỷ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc “Hướng dẫn công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống của doanh nghiệp năm 2021” và chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hằng năm Đảng uỷ Tập đoàn đã tổ chức “Hội nghị quán triệt, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua Hội nghị, các đảng viên được nâng cao nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nắm được nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời vận dụng vào thực tiễn công việc để Nghị quyết thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống và đạt được nhiều kết quả.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng nêu cao nhiệm vụ tiên quyết mà cán bộ, đảng viên Petrolimex cần thực hiện, trong đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Cán bộ, đảng viên Petrolimex luôn khắc ghi lời Bác dạy về tinh thần tự lực, tự cường vượt khó; phát huy nội lực kết tinh từ chất lính bộ đội Cụ Hồ, tính chuyên nghiệp, bản sắc hệ thống Petrolimex để phát triển kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh; trên cơ sở đó từng bước nâng cao thu nhập của người lao động và cải thiện đời sống tinh thần, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Petrolimex luôn chú trọng hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản nhất như tổ chức bán hàng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC, chủ động trong công tác điều độ hàng hóa để đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng. Không những vậy, Petrolimex luôn cố gắng tìm tòi những cái mới để dịch vụ của Tập đoàn được nâng cấp theo thời gian. Với sự đồng lòng từ các cấp lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người lao động của Petrolimex, Tập đoàn cũng hoàn thành những cột mốc đáng nhớ.

Trong những năm gần đây, dù kinh tế nước nhà bị ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch COVID-19, Petrolimex vẫn không ngừng nỗ lực để tìm ra giải pháp để khách hàng sử dụng các dịch vụ thuận lợi hơn. Vì lý do đó, Petrolimex đã nghiên cứu và triển khai chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và xuất hóa đơn theo log trên nhiều đơn vị của Tập đoàn.

Với chuyển đổi số, vào ngày 18/10/2022, Tập đoàn Petrolimex đã chính thức khởi động Dự án Tư vấn xây dựng Chiến lược Chuyển đổi số toàn diện cho Petrolimex đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chuyển đổi số là sự phát triển tiếp theo của ứng dụng công nghệ thông tin, nhưng là sự phát triển mang tính đột phá, giúp triển khai tập trung, đồng bộ các hoạt động kinh doanh của Petrolimex lên môi trường số để đạt mục tiêu, yêu cầu của dự án theo đúng tinh thần, định hướng của Nghị quyết số 93-NQ/ĐU ngày 12/11/2021.

Chiến lược Chuyển đổi số sẽ định hình, định hướng và xác định các nội dung cơ bản của quá trình chuẩn bị, thực hiện chuyển đổi số tại Tập đoàn, Khối các công ty xăng dầu; định hướng chuẩn hóa, tích hợp đồng bộ với các Tổng công ty/công ty chuyên doanh/hệ thống nhượng quyền thương mại; đảm bảo tính khách quan, toàn diện, đồng thời đảm bảo tính thực tế, khả thi và hiệu quả, làm cơ sở vững chắc để xây dựng lộ trình, các chương trình, dự án chiến lược hoặc kế hoạch thường niên của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Từ dự án chuyển đổi số toàn diện, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giúp khách hàng có trải nghiệm tốt hơn, Petrolimex cũng đã cho ra đời dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, giúp tự động hóa thanh toán gắn với giá trị mua hàng, đảm bảo minh bạch, an toàn và kiểm soát tối ưu chi phí.

Hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex chấp nhận tất cả các hình thức thanh toán hiện đại gồm: (1) Thẻ quốc tế (Visa, Master); (2) Thẻ nội địa thuộc hệ thống Napas và thẻ đồng thương hiệu Petrolimex-HDBank; (3) Các ví điện tử xác thực qua QR code trong liên minh VNPay.

Điểm nổi bật của dự án trên là Petrolimex ID, chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết. Khi trở thành thành viên của Petrolimex ID, khách hàng có mã số định danh riêng, quản lý được toàn bộ giao dịch mua bán xăng dầu tại hệ thống cửa hàng Petrolimex. Các giao dịch sẽ được tích điểm thưởng và hưởng các quyền lợi thông qua chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết Petrolimex. Việc đăng ký thành viên Petrolimex ID thực hiện đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện như: Đăng ký qua app, link/quét mã QR; thông qua ứng dụng Petrolimex trên điện thoại thông minh hoặc qua mã QR tại các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex.

Trong năm 2023, Petrolimex cũng đã triển khai dịch vụ xuất hóa đơn điện tử. Việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng khẳng định tính chuyên nghiệp của Petrolimex trong tổ chức điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu; đồng thời thể hiện vai trò tiên phong đáp ứng các yêu cầu về quản lý, phát hành và sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Việc phát hành hóa đơn điện tử ngay sau từng lần bán hàng là bước tiến quan trọng và thay đổi cơ bản đối với công tác quản trị nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong công tác quản lý. Xăng dầu cũng là một trong những ngành hàng đã được Chính phủ khuyến khích chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử sớm.

Những dấu mốc trên của Petrolimex tới từ tâm huyết của các thành viên trong cả Tập đoàn. Nhưng xa hơn cả, đó là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện bản thân theo tấm gương Bác Hồ của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động Petrolimex.

Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng gửi thư cho giới công - thương Việt Nam. Trong thư, Người viết: “Được tin giới công - thương đã đoàn kết lại thành Công - Thương Cứu quốc đoàn và gia nhập Mặt trận Việt Minh, tôi rất vui mừng. Hiện nay, Công - Thương Cứu quốc đoàn đang hoạt động làm nhiều việc ích nước lợi dân, tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt”.

Về vai trò, nhiệm vụ của giới công - thương trong các giai tầng xã hội ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới công - thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế, tài chính vững vàng và thịnh vượng”. 

Có thể thấy Bác đánh giá rất cao tầm quan trọng của công - thương trong phát triển đất nước, tương tự với sự phát triển của các tập đoàn, doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại. Sau gần 80 năm, lời nhắn gửi của Bác vẫn thể hiện tầm quan trọng đặc biệt. Để phát triển và hội nhập bền vững, tư tưởng của Bác là kim chỉ Nam để Petrolimex hành động bằng những sản phẩm mới chất lượng, thân thiện mới môi trường, giữ vai trò tiên phong gánh vác trách nhiệm theo định hướng của Đảng & Nhà nước, vì quyền lợi của người tiêu dùng và môi trường sống tốt đẹp hơn. 

Từ đó để thấy rằng, mỗi cán bộ, đảng viên Petrolimex luôn cần xây dựng lối sống trung thực, trách nhiệm với đồng chí, với Tổ quốc và nhân dân; trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, nếu không xuất phát từ lợi ích của nhân dân, dân tộc thì không làm; khắc phục cho được tình trạng lợi ích nhóm, chia rẽ nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên Petrolimex sẽ tiếp tục chú trọng việc đổi mới phong cách, tác phong công tác; chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm; góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng đoàn vững mạnh, góp phần vào sự phát triển của đất nước đặc biệt trong thời đại chuyển đổi số hiện nay.

Thật vậy! Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một việc không dễ, nhưng cũng không quá khó, nếu tất cả mọi người chúng ta đều có quyết tâm cao, với tấm lòng trong sáng và có ý thức vì sự hoàn thiện của bản thân mình thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được.

Với kết quả đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vừa được vinh danh là quán quân doanh thu trong danh sách “50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” năm 2023 do Forbes Việt Nam xếp hạng. Để tiếp tục khẳng định vị thế của Tập đoàn trên thị trường; cán bộ, đảng viên và người lao động Petrolimex luôn đánh giá rất cao tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trong công cuộc xây dựng thương hiệu gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị vươn xa cùng với sự phát triển của đất nước.

Mặc dù thời gian tới Petrolimex vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng tôi thiết nghĩ, ở hoàn cảnh nào, người lao động vẫn trọn vẹn tình yêu với ngành, với nghề, truyền lửa nhiệt huyết, say mê của mình vào công việc với phương châm: “Tiền hô - hậu ủng; trên dưới đồng lòng; dọc ngang thông suốt”; nguyện đồng hành cả đời mình với chữ “P” chan chứa tin yêu; xây dựng tập thể đoàn kết, cùng chung tay chèo lái con thuyền Petrolimex sẽ cập bến thành công. 

Nguyễn Hồng Thái - Bí thư chi bộ 33, CHT CHXD số 106, Đảng bộ bộ phận Chi nhánh Xăng dầu Hà Nội, Đảng bộ Công ty Xăng dầu khu vực I

.
.
.
.