.
.

Đề cao và thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chủ Nhật, 18/11/2018|11:31

Chiều 16/11/2018, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tham nhũng với các cấp ủy đảng Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đến dự còn có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Phạm Tấn Công, Lê Văn Châu; lãnh đạo các Vụ của Ban Nội chính Trung ương, các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của các cấp ủy đảng Khối Doanh nghiệp Trung ương cho thấy: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy trực thuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo các ban tham mưu của Đảng ủy triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để phòng ngừa tham nhũng.

Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Khối đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, trong đó chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối chú trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, công tác tổ chức, cán bộ, việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4,5,6 và 7 của BCH Trung ương Khóa XII.

Các cấp ủy đảng các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng phần lớn đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thể hiện ở việc: xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các văn bản quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát về hoạt động sản xuất, kinh doanh và phòng, chống tham nhũng; cắt giảm bớt các thủ tục hành chính trong giao dịch với người dân, doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phòng ngừa tiêu cực tham nhũng; ứng dụng công nghệ thông tin trong hầu hết các lĩnh vực quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; áp dụng Hệ thống văn bản điện tử thay thế cho Hệ thống quản lý công văn cũ; thực hiện thanh toán lương, thu nhập của cán bộ, nhân viên, người lao động qua tài khoản.

Đồng chí Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại 
Hội nghị.

Trong năm 2018, cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 1.446 tổ chức đảng cấp dưới và 6.192 đảng viên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 đảng viên. Qua kiểm tra chuyên đề và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã phát hiện 12 đảng viên có vi phạm phải xử lý kỷ luật, đã thi hành kỷ luật 11 đảng viên (trong đó có 7 cấp ủy viên các cấp); cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng cấp dưới và 206 đảng viên. Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 04 tổ chức đảng và 04 đồng chí bí thư cấp ủy trực thuộc. UBKT Đảng ủy Khối đã tiến hành giám sát đối với 03 tổ chức đảng và 02 đồng chí bí thư cấp ủy trực thuộc.

Các cấp ủy đảng, doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối đã triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra, trong đó tiến hành kiểm tra 234 đơn vị cấp dưới về công khai, minh bạch trong hoạt động; 192 đơn vị về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn và 277 đơn vị cấp dưới về tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh đó, đã tiếp nhận, giải quyết nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo.  

Qua thảo luận, đại diện một số ngân hàng, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước cho rằng việc phát hiện tham nhũng qua công tác tự kiểm tra, giám sát còn yếu, chất lượng các cuộc kiểm tra chưa cao, kết luận kiểm tra chủ yếu quan tâm đến giảm trừ, thu hồi về kinh tế, chưa làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm để đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm theo quy định. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để xảy ra tham nhũng chưa được kịp thời.

Các ý kiến đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh tập thể, cá nhân có sai phạm; chú trọng công tác cải cách hành chính để giảm bớt các thủ tục rườm rà gây lãng phí thời gian, tiền bạc cho doanh nghiệp và người dân.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Từ những khó khăn, vướng mắc trên, các ý kiến cũng kiến nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đó là chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật trong việc cấp phép khai thác tài nguyên, tính thuế tài nguyên, thuê đất, định giá đất, tài sản; định mức kinh tế - kỹ thuật trong xây dựng cơ bản; chế độ tiền lương, thưởng, thu nhập của cán bộ viên chức quản lý doanh nghiệp; phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ làm công tác kiểm tra và phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp. Sớm xây dựng cơ chế, quy định bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và sự phát triển của doanh nghiệp do mình phụ trách, không tiêu cực, tham nhũng. Chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, giảm phiền hà cho doanh nghiệp. Hằng năm, Ban Nội chính Trung ương có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra và phòng, chống tham nhũng của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng; duy trì việc giao ban và thông báo kết quả phòng, chống tham nhũng cho các đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc về công tác phòng, chống tham nhũng,…  

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương lưu ý: Các cấp ủy đảng Khối Doanh nghiệp Trung ương cần thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao việc tự kiểm tra, phát hiện sai phạm trong nội bộ các tập đoàn, tổng công ty.

Thời gian tới, các cấp ủy đảng Khối Doanh nghiệp Trung ương tập trung chỉ đạo đưa nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào trong các cuộc họp thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng; đưa nội dung này thành tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ công tác hàng năm của cấp ủy, doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện và hướng dẫn các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, đặc biệt quan tâm đến phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực quản lý tài chính, đất đai, tài sản công, đầu tư dự án, xây dựng cơ bản, đấu thầu, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ...; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các Nghị quyết của Trung ương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh tập thể, cá nhân có sai phạm.

P.V

.
.
.
.