.
.

Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Hai, 22/10/2018|16:39

Ngày 18/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy chính trị cho các đồng chí báo cáo viên, giảng viên kiêm chức trong Đảng bộ Khối.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại lớp học.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại lớp học.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, nhiệm vụ tuyên truyền, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức có vai trò rất quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng các đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đây là lớp đầu tiên của Đảng ủy Khối bồi dưỡng chuyên sâu về phương pháp giảng dạy, cập nhật, bổ sung những kiến thức mới, hiện đại về phương pháp giảng dạy lý luận chính trị nhằm nâng cao năng lực sư phạm, khả năng thuyết phục, sức lan tỏa trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức trong toàn Đảng bộ Khối.

Các đại biểu dự lớp học.
Các đại biểu dự lớp học.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối tin tưởng, từ nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và sự quan tâm của các cấp ủy đảng đối với công tác tư tưởng, chính trị trong tình hình mới; cùng với tiến hành tổ chức bồi dưỡng phương pháp, nghiệp vụ giảng dạy, tuyên truyền lý luận chính trị thường xuyên; sự nỗ lực không ngừng, trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, nhiệt huyết của đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, chắc chắn các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối sẽ tạo ra sự chuyển biến mới trong công tác bồi dưỡng, tuyên truyền lý luận chính trị trong thời gian tới.

Quang cảnh lớp học.
Quang cảnh lớp học.

Các học viên tham gia lớp học đã nghe GS.TS Dương Xuân Ngọc, nguyên Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi nội dung: Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị; PGS.TS Lương Khắc Hiếu, nguyên Quyền Giám đốc Học Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi nội dung: Kỹ năng thuyết trình trong giảng dạy lý luận chính trị./.

P.V

.
.
.
.