.
.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)

Chủ Nhật, 25/11/2018|11:20

Ngày 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu trên toàn quốc tới các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Hội nghị còn được kết nối trực tuyến tới 365 điểm cầu tại các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương với hơn 14 nghìn cán bộ, đảng viên của Cơ quan Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc 
Hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Trưởng các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn,...

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu 1 (Hội trường Tổng Công ty Hạ tầng mạng VNPT - NET, số 30 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội) của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Phạm Tấn Công, Lê Văn Châu; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối và đại diện lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các Đảng ủy trực thuộc; cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu 2 (Văn phòng đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, số 42 Phạm Ngọc Thạch - TP.HCM) của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đại diện lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các Đảng ủy trực thuộc khu vực phía Nam.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Quy định số 08 - QĐi/TW.
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Quy định số 08 - QĐi/TW.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 8 diễn ra trong thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, vào năm bản lề 2018, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết: Tại Hội nghị Trung ương 8, Trung ương đã thông qua Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển; Kết luận về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác. Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Tại Hội nghị lần này, các đại biểu được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị giao trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia quá trình xây dựng các đề án dành thời gian giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương một  cách chi tiết cả về nội dung cũng như kết quả quá trình nghiên cứu thảo luận và quyết định của Trung ương để các đồng chí hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, vấn đề mới, cốt lõi. Trên cơ sở đó có thêm kiến thức để tới đây các đồng chí làm tốt việc giới thiệu, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời trực tiếp chỉ đạo, triển khai, thực hiện tại địa phương, đơn vị mình.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình. Và tin tưởng, sau Hội nghị với tinh thần và trách nhiệm cao, với quyết tâm của các cấp ủy, các tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt các cấp, việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 trong toàn quốc sẽ đạt hiệu quả cao. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng kết luận Hội nghị.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng kết luận Hội nghị.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) đã giới thiệu các nội dung cơ bản trong 4 chuyên đề, do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt Quy định “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường giới thiệu quán triệt Nghị quyết về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hội nghị nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8; vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa các nội dung của Hội nghị vào cuộc sống.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đã hoàn thành chương trình đề ra.

Các đại biểu trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Các đại biểu trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương hoan nghênh và biểu dương các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo, tham dự hội nghị với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng thời gian tới tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 ở địa phương, đơn vị cho số cán bộ, đảng viên chưa được dự Hội nghị hôm nay theo Hướng dẫn số 72-HD/BTGTW, ngày 26/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Yêu cầu bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ; đồng thời đề nghị từ những hội nghị sau, các đồng chí thu xếp lịch công tác để dự Hội nghị đầy đủ, coi việc học nghị quyết là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các Nghị quyết Trung ương. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện nghị quyết một cách thường xuyên. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

P.V

.
.
.
.