.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 8 và khóa 9

Thứ Ba, 16/07/2019|23:01

Ngày 15/7, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 8 và khóa 9.

Tham dự, có các đồng chí: Chu Đình Động - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối DNTW; Nguyễn Phú Trường - Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Ngô Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải; cùng đại diện lãnh đạo và hơn 120 học viên là đảng viên đang sinh hoạt, công tác tại các chi/đảng bộ các đảng ủy trực thuộc: Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển, Đảng ủy Tổng công ty Xi măng; Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc; Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt; Đảng ủy Tập đoàn CN Than & Khoáng sản Việt Nam,…

Đồng chí Chu Đình Động - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Lễ khai giảng.
Đồng chí Chu Đình Động - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Lễ khai giảng.

Trong quá trình học tập, học viên sẽ được tìm hiểu các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý  của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; nghiệp vụ công tác mặt trật Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở; nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Bên cạnh đó, các học viên sẽ tham gia nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch, thi tốt nghiệp, viết tiểu luận.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Chu Đình Động - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối DNTW nêu rõ, việc học tập, nâng cao trình độ, trong đó có học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, toàn Đảng đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các học viên đều là cán bộ nguồn, diện quy hoạch, vì thế mỗi học viên phải ý thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, sắp xếp thời gian tham gia khóa học đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. Qua đó, trang bị, bổ sung phương pháp luận khoa học và cách mạng, nâng cao trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị nói riêng và của Đảng ủy Khối nói chung. Đồng thời giúp cấp ủy các cấp kiện toàn chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Ngô Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải mong rằng, các học viên trong quá trình học phải luôn chấp hành nghiêm túc các nội quy của lớp học.
Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải Ngô Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Ngô Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải mong rằng, qua hoạt động giảng dạy sẽ nhận được nhiều kênh thông tin phản hồi, trao đổi từ các học viên để cải tiến chương trình cho phù hợp, thiết thực, bám sát các nội dung học tập gắn với thực tiễn của từng đơn vị trong Khối.

Đồng chí Nguyễn Phú Trường - Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nhấn mạnh, vinh dự được đồng hành với Đảng ủy Khối tổ chức các khóa học trong thời gian qua, Học viện Thanh thiếu niên sẽ quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị tốt nhất cho lớp học, giúp học viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập của mình.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối DNTW, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc và học viên
Đại diện lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối DNTW, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc và học viên chụp ảnh lưu niệm.
Đại
Đại diện lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối DNTW, Trường Cán bộ quản lý 
Giao thông vận tải và các học viên chụp ảnh lưu niệm.

P.V

.
.
.
.