.
.

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định 196-QĐ/TW và Quyết định 197-QĐ/TW làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chủ Nhật, 18/07/2021|21:49

Ngày 15/7, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định 196-QĐ/TW và Quyết định 197-QĐ/TW làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tham dự, về phía Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án có đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Triệu Việt Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Ban Chỉ đạo; đồng chí Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Về phía lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Nguyễn Đức Phong. Cùng tham dự có lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án Sửa đổi, bổ sung Quy định 196-QĐ/TW và Quyết định số 197-QĐ/TW, ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Quy định số 196-QĐ/TW, ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước gồm 12 điều, với 5 phần (Quy định chung; Đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty; Đảng bộ công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty; Một số quy định về tổ chức đảng trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty; Tổ chức thực hiện).

Quyết định số 197-QĐ/TW, ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương. Quy định gồm 9 điều, với 3 phần (Quy định chung; Nội dung và cách thức phối hợp; Tổ chức thực hiện).

Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 33 tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng nhà nước hạng đặc biệt: 9 tập đoàn kinh tế, 17 tổng công ty, 6 ngân hàng (4 ngân hàng thương mại, 2 ngân hàng chính sách), 1 tổ chức tài chính nhà nước (Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam). Trong số 33 doanh nghiệp nói trên, có 15 doanh nghiệp đã hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần; 18 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (nhà nước vẫn giữ cổ phần/phần vốn chi phối).

Hiện nay, 11 đảng bộ tổ chức theo mô hình đảng bộ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty; 22 đảng bộ tổ chức theo mô hình đảng bộ công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

Đối với các đảng bộ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty thì mô hình có nhiều ưu điểm nổi trội hơn, hiệu lực, hiệu quả cao hơn mô hình đảng bộ chưa toàn doanh nghiệp, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ được đồng bộ, thống nhất xuyên suốt trong toàn doanh nghiệp.

Đối với các đảng bộ công ty mẹ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước có trụ sở đóng ở một nơi, nhưng hoạt động ở nhiều địa phương khác nhau, dù sinh hoạt ở địa phương nào thì cũng không hợp lý đều gặp khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 197-QĐ/TW, ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư, nhiều cấp ủy doanh nghiệp đã ký quy chế phối hợp công tác với cấp ủy địa phương nơi đơn vị thành viên đứng chân (đến nay các đảng ủy trực thuộc đã ký được 123 quy chế với cấp ủy địa phương, trong đó ký với tỉnh ủy, thành ủy 65 quy chế, ký với huyện ủy, quận ủy 13 quy chế, ký với đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh 45 quy chế). Qua đó, giúp các cấp ủy doanh nghiệp lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Đồng thời, củng cố mối quan hệ với cấp ủy địa phương, tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty đối với cấp ủy, doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, một số tỏ chức đảng, lãnh đạo tập đoàn kinh tế, tông công ty phối hợp chưa tốt với cấp ủy địa phương về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá mô hình và tên các tổ chức đảng trong doanh nghiệp; việc quy định về mô hình tổ chức đảng, điều kiện, thẩm quyền thành lập tại Quy định số 196-QĐ/TW; để nghị sửa đổi, bổ sung và đề xuất các tiêu chí của từng mô hình tổ chức đảng với từng loại hình doanh nghiệp nhà nước; việc thực hiện Quy định 196-QĐ/TW với thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW và quy định về mô hình doanh nghiệp hiện nay; thực tiễn việc thực hiện Quyết định số 197-QĐ/TW.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu thành viên Tổ Biên tập tiếp thu ý kiến các đại biểu; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục phân tích, tổng kết sâu sắc hơn. Đồng chí Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, dù là mô hình tổ chức đảng nào thì cũng phải khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước; đảm bảo doanh nghiệp nhà nước là nòng cốt kinh tế nhà nước và mô hình tổ chức đảng phải tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

PV

.
Các bài viết khác:
.
.
.