.
.

Hội nghị Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định 287-QĐ/TW và Quy định 288-QĐ/TW của Ban Bí thư

Thứ Hai, 19/07/2021|09:29

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định 287-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ) và Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định 288-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống, bằng hình thức trực tuyến.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 287, 288 Chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 287; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 288. Cùng tham dự tại Hội nghị và các điểm cầu có thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án, Ban Tổ chức Trung ương, thành ủy Hà Nội, thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối, đại diện các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án phát biểu tại Hội nghị.
Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công bố Quyết định số 341-QĐ/BTCTW của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ngày 30/6/2021 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định 287-QĐ/TW, ngày 08/2/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ) và công bố Quyết định số 340-QĐ/BTCTW của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ngày 30/6/2021 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định 288-QĐ/TW, ngày 08/2/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống.
Theo đó, Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án có nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát, tổng kết việc thực hiện Quy định 287-QĐ/TW và Quy định 288-QĐ/TW để xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung trình Ban Bí thư xem xét, ban hành Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ cũng như Quy chế mới về phối hợp công tác. Bên cạnh đó, đánh giá đúng kết quả thực hiện Quy định 287, 288; xác định những khó khăn, vướng mắc, những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn trong quá trình thực hiện; đồng thời tham mưu, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, xây dựng dự thảo Quy định mới thay thế Quy định 287, 288.
Tham gia thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã cho ý kiến vào một số dự thảo: Kế hoạch xây dựng Đề án, Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ Biên tập và Đề cương báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW và Quy định số 288-QĐ/TW.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 287, 288 tiếp thu các ý kiến của các đại biểu và yêu cầu Tổ Biên tập hoàn thiện để sớm ban hành các văn bản dự thảo. 
Đồng chí đề nghị từng thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập Đề án 287, 288 phát huy trách nhiệm, tham gia tích cực trong quá trình thực hiện; xây dựng Đề án phải đảm bảo khoa học, chất lượng, đúng tiến độ. Nội dung Quy định mới phải phù hợp với Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định của Đảng và các văn bản của Trung ương về công tác tổ chức, xây dựng Đảng trong doanh nghiệp; kế thừa những nội dung trong Quy định 287-QĐ/TW và Quy định 288-QĐ/TW còn phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động và đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp và sự phát triển của doanh nghiệp.
L.H
 
.
Các bài viết khác:
.
.
.