.
.
Học tập chuyên đề năm 2019
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019"Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
.
Hướng dẫn công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05 về
Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW, ngày 11/10/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020.
.
Người lao động tiêu biểu ngành Thông tin truyền thông
Chỉ với 7 năm làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone (MVAS), nhưng từ 2012 đến năm 2017, anh Đỗ Quốc Kỳ đều được bình bầu danh hiệu "Lao động tiên tiến". Năm 2018, anh đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" và được nhận Giấy khen "Người lao động tiêu biểu ngành Thông tin truyền thông".
.
Học Bác để giải quyết thấu đáo vấn đề truyền thông
19 năm làm Kế toán ở MobiFone trước khi đảm nhiệm vị trí Phó Ban Truyền thông được cho là đầy thách thức; đồng chí Đào Phương Hoa đã phát huy thế mạnh của dân Toán là tư duy logic, khả năng sắp xếp công việc khoa học, đã hoàn thành tốt công việc và đạt được những thành tích đáng tự hào.
.
Hiện thực hóa tâm nguyện của Người, cùng xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn - Bài 2
Trước lúc rời xa thế giới về cõi vĩnh hằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng có giá trị như một văn kiện lịch sử vô giá cho toàn Đảng, toàn dân. Trong bản Di chúc bất hủ, điều mong muốn cuối cùng của Bác là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 50 năm qua, toàn Đảng, toàn dân đã không ngừng nỗ lực làm theo lời căn dặn thiêng liêng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất non sông; xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế. Trong đóng góp đó có một phần đáng được ghi nhận của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Trong thời kỳ mới, hội nhập quốc tế và bắt kịp sự phát triển của nền công nghiệp 4.0, nhiệm vụ những doanh nghiệp nhà nước ở tầm vĩ mô ngày càng nặng nề hơn. Trên chặng đường đó, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người luôn là cẩm nang trong hành trang phát triển.
.
Hiện thực hóa tâm nguyện của Người, cùng xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn - Bài 1
Trước lúc rời xa thế giới về cõi vĩnh hằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng có giá trị như một văn kiện lịch sử vô giá cho toàn Đảng, toàn dân. Trong bản Di chúc bất hủ, điều mong muốn cuối cùng của Bác là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 50 năm qua, toàn Đảng, toàn dân đã không ngừng nỗ lực làm theo lời căn dặn thiêng liêng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất non sông; xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế. Trong đóng góp đó có một phần đáng được ghi nhận của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Trong thời kỳ mới, hội nhập quốc tế và bắt kịp sự phát triển của nền công nghiệp 4.0, nhiệm vụ những doanh nghiệp nhà nước ở tầm vĩ mô ngày càng nặng nề hơn. Trên chặng đường đó, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người luôn là cẩm nang trong hành trang phát triển.
.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố ở trong nước và nước ngoài
Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin giới thiệu bản Di chúc của Người lần đầu tiên được công bố trên báo chí trong và ngoài nước cũng như qua một số ấn phẩm trong nước và quốc tế đang lưu giữ tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Cục Lưu trữ Trung ương Đảng và Bảo tàng Hồ Chí Minh.
.
Xúc động, tự hào Chương trình cầu truyền hình
Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 1/9, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình trực tiếp "Bài ca kết đoàn" tại 4 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên - Huế và Nghệ An.
.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, đã, đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh, nguồn năng lượng to lớn cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta.
.
Tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc
Ngày 30/8, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019).
.
.
.
.
.
.