.
.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương học tập chuyên đề năm 2019
Chiều 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng hình thức trực tuyến tới 53 điểm cầu ở các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.
.
Ngành Than 50 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ
Ngày 15-11-1968, Bác Hồ đã gặp mặt và nói chuyện với đoàn đại biểu công nhân cán bộ ngành Than tại Phủ Chủ tịch. Người căn dặn: "Toàn thể công nhân và cán bộ phải có nhiệt tình cách mạng và tinh thần yêu nước rất cao, ý chí quyết đánh quyết thắng rất vững, phải đoàn kết nhất trí, phải có đầy đủ ý thức làm chủ nước nhà, làm chủ xí nghiệp, vượt khó khăn, nhằm tạo một mục đích chung là sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc".
.
Những bài học từ tấm gương của Bác Hồ tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã được Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc.
.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo
Trong những năm qua, phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo là một trong những nội dung chính được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
.
Tạo sức lan tỏa trong việc học và làm theo Bác tại Khối Doanh nghiệp Trung ương
Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các cấp ủy và tổ chức Đảng triển khai nghiêm túc, ngày càng đi vào chiều sâu. Hoạt động này đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, từng bước tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi đơn vị, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. Xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm mới, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập, làm theo Bác được quần chúng học tập, noi theo.
.
Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng 12/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.
.
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018
Ngày 16/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tới 74 điểm cầu và gần 3.000 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
.
Tổng kết, trao giải Cuộc thi Video clip về
Sáng ngày 30/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề và Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Video clip về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong đoàn viên thanh niên Khối DNTW.
.
Tổng kết, trao giải Cuộc thi Video clip về
Sáng ngày 30/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Video clip về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong đoàn viên thanh niên Khối DNTW.
.
Đảng ủy Vinachem học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 24/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
.
.
.
.
.
.