.
.
Cán bộ, đoàn viên Khối DNTW học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 31/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Lớp học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" và "6 bài học lý luận chính trị" cho cán bộ, đoàn viên Khối DNTW.
.
Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 23/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị Chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động hai đơn vị.
.
Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị
Sáng 18/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc theo hình thức trực tuyến ở 63 điểm cầu trong cả nước sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'.
.
Tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 18/5, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông Mobifone đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng, phát thẻ Đảng viên và trao giải Cuộc thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
.
Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về
Ngày 30/11, tại các điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
.
Đảng bộ VietinBank Hai Bà Trưng: Chuyển mạnh từ
Đảng bộ VietinBank Hai Bà Trưng luôn gắn việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả, thành công. Với thành tích đạt được, Chi nhánh đã khẳng định và củng cố vị thế Top đầu hệ thống VietinBank.
.
Đảng bộ VietinBank đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo
Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đảng bộ VietinBank coi trọng, quan tâm chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên giáo và công tác này có nhiều đóng góp vào thành tích chung của hệ thống.
.
Đó là lời khẳng định của đồng chí Phạm Ngọc Long - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV VietinBank (Công ty/VietinBank Leasing) - đơn vị được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) biểu dương và tặng Bằng khen 5 năm liền thực hiện xuất sắc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
.
Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 27/CT-TTgvề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
.
Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành công việc tự giác, thường xuyên
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", 5 năm qua Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả 8 nội dung yêu cầu của Chỉ thị với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Đảng bộ Khối. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ Khối.
.
.
.
.
.
.