.
.
Ngày 29/11/2021, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn số 2974/HD-BTĐKT về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
.
Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
.
Một đời gắn bó với rừng
Một đời gắn bó với rừng
.
Kế hoạch số 51-KH/ĐUK, ngày 07/6/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương học tập chuyên đề năm 2022 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ".
.
Người giáo viên giàu lòng nhân ái
.
Nhiệt huyết với công tác đoàn
.
Nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức
Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào ngày 12/5. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã có bài phát biểu định hướng, gợi mở những nội dung nghiên cứu quan trọng.
.
Hồ Chí Minh - Ngọn đuốc dẫn đường
Hồ Chí Minh - Ngọn đuốc dẫn đường
.
Một tấm lòng nhân ái vì cộng đồng
Một tấm lòng nhân ái vì cộng đồng
.
Người cán bộ hưu trí gương mẫu
Người cán bộ hưu trí gương mẫu
.
.
.
.
.
.