.
.

Những quy định về cử tri

Thứ Tư, 12/05/2021|09:30

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (23/5/2021), đủ 18 tuổi trở lên, có đủ điều kiện theo pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020, quyết định rõ Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, ngày 23/5/2021./.

Theo TTXVN

 

.
.
.
.