.
.
Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII về hội nhập kinh tế quốc tế
Ngày 5/11, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Toàn văn Nghị quyết như sau:
.
Nghị quyết số 05-NQ/TW về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
Ngày 01/11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Ngày 30/10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Toàn văn Nghị quyết như sau:
.
Quy định về việc cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên mạng Internet
Ngày 26/8/2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Quyết định số 245-QĐ/UBKTTW về việc cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên mạng Internet, nhằm cung cấp, phổ biến, tuyên truyền các thông tin về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, trao đổi thông tin giữa UBKT Trung ương với các tổ chức đảng, cấp ủy và UBKT các cấp.
.
Dùng ĐTDĐ ở nơi cấm bị phạt đến 5 triệu đồng
Xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy (PCCC), Bộ Công an đề xuất hành vi sử dụng nguồn lửa, điện thoại di động, các thiết bị điện tử hoặc các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt khác ở những nơi có quy định cấm sẽ bị phạt từ 2-5 triệu đồng.
.
4 trường hợp được gia hạn nộp thuế
Theo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế vừa được Chính phủ ban hành, trong đó có 4 trường hợp được gia hạn nộp thuế.
.
9 nhóm đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập
Theo Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập vừa được Chính phủ ban hành, có 9 nhóm đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.
.
Không ban hành chính sách tác động thu ngân sách
Ngày 16/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có văn bản số 1025/TTg-KTTH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013.
.
Hướng dẫn thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quốc gia
Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận thông tin khai điện tử theo thời gian 24giờ/ngày và 7 ngày/tuần.
.
Quỹ trợ giúp công dân đặc biệt khó khăn ở nước ngoài
Quỹ Bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài trợ giúp những trường hợp công dân đặc biệt khó khăn khi tự họ và gia đình họ không có khả năng tài chính để khắc phục, các khoản chi phí: phương tiện vận chuyển tại nước sở tại, lương thực, thực phẩm, nơi ở tạm thời và nhu yếu phẩm cần thiết khác.
.
.
.
.
.
.