.
.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Thứ Năm, 01/04/2021|16:41

Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Toàn văn Nghị định số 145/2020/NĐ-CP xem tại đây.

 

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.