.
.

Đảng ủy Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện triển khai nhiệm vụ năm 2013

Thứ Hai, 04/02/2013|19:37

 

Ngày 01/02, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối: Trần Thanh Khê, Trưởng Ban Tuyên giáo; Vũ Đức Kiển, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW, tới dự.

Đồng chí Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Trong năm 2012, mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện đã tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt được những kết quả nhất định. Trong đó trọng tâm là thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh doanh, tập trung vào ngành nghề chính, mũi nhọn như dịch vụ truyền hình vệ tinh, dịch vụ nội dung số và giá trị gia tăng; thực hiện tái cơ cấu về tài chính, nguồn vốn, tiết giảm chi phí có hiệu quả. Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc VTC đã có những giải pháp đúng đắn, linh hoạt, mạnh dạn thực hiện tái cấu trúc, tinh giản, sắp xếp về tổ chức, nhân sự các phòng, ban Công ty mẹ theo hướng đúng người, đúng việc. Lãnh đạo việc sáp nhập các đơn vị thành viên theo hướng chuyên sâu ngành, lĩnh vực kinh doanh chính, mũi nhọn, tăng quyền tự chủ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời kiện toàn tổ chức đảng với việc sáp nhập, nâng cấp, thành lập mới các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhóm ngành công nghệ và nội dung số dẫn đầu kết quả sản xuất kinh doanh, chiếm tỷ trọng trên 75% tỷ trọng doanh thủ toàn Tổng công ty, thể hiện tốt trên cả 3 phương diện: đạt doanh thu kế hoạch, lợi nhuận, bảo toàn vốn và tích lũy đầu tư, góp phần cùng với các đơn vị trong Tổng công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước. Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC sau khi thực hiện bước tái cơ cấu về tổ chức bộ máy và sắp xếp mô hình hoạt động, các đơn vị kênh trực thuộc đã đi vào hoạt động có hiệu quả hơn. Tổng công ty đã xây dựng và hoàn thiện Đề án tái cơ cấu tổng thể giai đoạn 2012 – 2015, trình các bộ ngành phê duyệt.

Khen thưởng các đơn vị trực thuộc VTC đạt thành tích trong năm 2012.
Khen thưởng các đơn vị trực thuộc VTC đạt thành tích trong năm 2012.

 

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ VTC đã triển khai tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng công tác phát triển đảng. Trong năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 94 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 95 đảng viên; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 89,5%, trong đó có 14% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm chú trọng, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được triển khai nghiêm túc, có kết quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ghi nhận những kết quả Đảng bộ Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện đã đạt được trong năm 2012. 

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

 

Chia sẻ với những khó khăn của đơn vị, đồng chí nhấn mạnh: Năm 2013 tình hình chung sẽ còn rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty. Bởi vậy, Đảng bộ VTC cần tập trung thảo luận, đề ra giải pháp hữu hiệu, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo tổng kết và ý kiến tham luận của các đại biểu tại Hội nghị. Trong đó trọng tâm là đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; duy trì ổn định hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động. Đặc biệt là tập trung lãnh đạo sắp xếp, đổi mới, thực hiện thành công nhiệm vụ tái cơcấu tổng công ty theo lộ trình kế hoạch, đảm bảo sự phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị và các hoạt động của doanh nghiệp, tạo ra các động lực phát triển. Hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý, cơ chế điều hành trong từng lĩnh vực về đầu tư, tài chính, tổ chức cán bộ, phát huy dân chủ trong các lĩnh vực hoạt động. Lãnh đạo công tác báo chí, truyền thông ngày càng phát triển. Tiếp tục củng cố, kiện toàn các cơ sở Đảng phù hợp với việc tổ chức, sắp xếp tái cơ cấu doanh nghiệp. Triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ các cấp đến 2015, giai đoạn 2015 – 2020 và công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Tổng công ty theo lộ trình Đề án tái cơcấu.

Nhật An

.
.
.
.