.
.

Đảng bộ VietinBank:

Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Thứ Bảy, 13/05/2017|14:13

Ngày 13/5, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017) và Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2017 bằng hình thức trực tuyến tại 175 điểm cầu trong toàn hệ thống.

Đến dự có GS. TS Hoàng Chí Bảo cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía VietinBank, có các đồng chí: Lê Đức Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; Trần Kiên Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng đại diện lãnh đạo trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng Đảng ủy và bí thư cấp ủy các đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ
Các đại biểu tham dự buổi Lễ

Diễn văn tại buổi Lễ Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VietinBank Lê Đức Thọ trình bày tại buổi Lễ đã ôn lại những cống hiến to lớn, khẳng định giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người Thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, Người Chiến sĩ Cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Công lao của Người với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Tên tuổi và sự nghiệp của Người sẽ còn mãi với non sông đất nước. Người để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản quý báu.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của những năm bôn ba, lặn lội của Người trong hoạt động thực tiễn, nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Cuộc đời của Người là biểu tượng cao đẹp về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư...

Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là kết tinh của tinh hoa văn hoá Việt Nam, là mẫu mực của con người Việt Nam. Tư tưởng, tâm hồn, cốt cách của Người là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

Đồng chí Lê Đức Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VietinBank đọc diễn văn tại Lễ Kỷ niệm
Đồng chí Lê Đức Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VietinBank đọc diễn văn tại Lễ Kỷ niệm

Qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy VietinBank tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của đảng cấp trên, của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động toàn khóa và kế hoạch hằng năm về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, qua đó đã đạt được một số kết quả tích cực. Chuyển mạnh từ học tập sang làm theo Bác với phương châm đảng viên nêu gương trước quần chúng; cán bộ lãnh đạo nêu gương trước nhân viên và cán bộ cấp dưới; người đứng đầu nêu gương trước toàn thể đơn vị.

Trong quá trình học tập và làm theo, toàn thể cán bộ, đảng viên nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, từ người đứng đầu hệ thống VietinBank đến các đồng chí lãnh đạo các chi nhánh, công ty trong toàn hệ thống đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác đi đầu trong việc tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao. Từng đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị trong toàn hệ thống đều tự giác xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để rèn luyện, phấn đấu đạt kết quả tốt. Quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng, tăng trưởng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng. Ðồng thời chỉ đạo, điều hành tái cấu trúc chuyển đổi mô hình hoạt động, nhằm nâng cao khả năng quản trị điều hành, quản trị rủi ro hệ thống theo chuẩn quốc tế; đổi mới toàn diện công tác cán bộ và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện chuyển đổi thành công Core Banking và Bộ nhận diện thương hiệu; thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng theo sự chỉ đạo của Chính phủ và sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước, quyết tâm xây dựng VietinBank trở thành Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, vươn tầm quốc tế.

GS.TS Hoàng Chí Bảo giới thiệu Chuyên đề thực hiện Chị thị số 05-CT/TW năm 2017
GS.TS Hoàng Chí Bảo giới thiệu Chuyên đề thực hiện Chị thị số 05-CT/TW năm 2017

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo, đồng chí Lê Đức Thọ đã kêu gọi cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn hệ thống VietinBank hãy sống, lao động, học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đưa việc học tập và làm theo Bác tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực; phát huy những kết quả đã đạt được, tận dụng thời cơ, tăng cường đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đề ra, cống hiến nhiều hơn nữa vì một VietinBank phát triển bền vững và hội nhập thành công.

Sau Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo giới thiệu Chuyên đề thực hiện Chị thị số 05-CT/TW năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thông qua học tập Chuyên đề nhằm giúp cho cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống VietinBank nhận thức ngày càng sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, rất quan trọng là phải đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Kiều Vân

.
.
.
.