.
.

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Hai, 06/02/2017|12:01

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017); tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Tới dự có đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phan Tâm - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối DNTW; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và cán bộ chủ chốt của Tập đoàn.

Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Trần Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT đã ôn lại chặng đường 87 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và của cách mạng Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào về những thắng lợi vĩ đại mà dân tộc ta đã giành được trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí cho biết: Năm 2016, Đảng ủy Tập đoàn đã khẳng định vai trò lãnh đạo nổi bật khi hoàn thành xuất sắc Đề án tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các khối, tổ chức bộ máy quản lý và điều hành trực tiếp đảm bảo tinh gọn, tăng cường phân cấp cho các đơn vị thành viên... Ngoài ra, Đảng bộ Tập đoàn đã đề ra các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện, triệt để trong sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp, từ đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng trong doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Hữu Bình và đồng chí Phan Tâm trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đảng viên Đảng bộ Tập đoàn VNPT
Đồng chí Trần Hữu Bình và đồng chí Phan Tâm trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đảng viên Đảng bộ Tập đoàn VNPT.

Là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, năm 2016 Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành 08 Nghị quyết chuyên đề phù hợp với chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tế của Đảng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo kế hoạch đã đề ra, công tác tái cơ cấu Tập đoàn được triển khai quyết liệt và đã đạt hiệu quả cao. Các chỉ tiêu kinh tế đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn năm 2015.

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Đảng ủy VNPT đã tập trung lãnh đạo tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn theo đề án tái cơ cấu được phân thành 3 lớp: “Dịch vụ - Hạ tầng – Kinh doanh” theo đúng mô hình chuỗi của doanh nghiệp Viễn thông- Công nghệ thông tin hiện đại, tạo tiền đề cho việc thay đổi về chất trong các hoạt động quản trị doanh nghiệp. Các Tổng công ty: VNPT-Net; VNPT-Vinaphone; VNPT-Media đi vào hoạt động ổn định, sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT phát biểu tại buổi lễ.

Tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt 4.380 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 20,3% so với năm 2015; Tổng doanh thu đạt 133.233 tỷ, đạt 102,5% kế hoạch, tăng 7% so với 2015; Tổng nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn năm 2016 đạt 3.600 tỷ, tăng 1,4% so với thực hiện năm 2015. Tổng số thuê bao điện thoại của Tập đoàn đến cuối năm 2016 đạt 38,6 triệu thuê bao, trong đó thuê bao di động Vinaphone là 31,6 triệu thuê bao, tăng 6,5 triệu thuê bao so với năm 2015; Tổng số thuê bao Internet băng rộng đến cuối năm 2016 đạt 3,8 triệu thuê bao, tăng 700 ngàn thuê bao so với cuối năm 2015; Tổng doanh thu của các doanh nghiệp có vốn góp của Tập đoàn năm 2016 ước đạt 26,106 tỷ đồng, tăng 16,07% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế tăng 25,68% so với năm 2015.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, mô hình tổ chức của Đảng bộ được kiện toàn phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh sau khi tái cơ cấu, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động được giữ vững. Công ăn việc làm và thu nhập của người lao động ổn định và tăng cao hơn so với năm 2015. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt và hiệu quả, các tổ chức quần chúng hoạt động ổn định. Trong năm 2016, toàn Đảng bộ kết nạp 138 quần chúng ưu tú vào đảng.

Các đơn vị trực thuộc Tập đoàn VNPT nhận quyết định khen thưởng.
Đảng ủy VNPT khen thưởng các đơn vị trực thuộc Tập đoàn có thành tích tiêu biểu năm 2016.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của Tập đoàn VNPT trong năm 2016. Khẳng định VNPT là một trong những doanh nghiệp thực hiện việc tái cơ cấu tốt nhất trong Đảng bộ Khối, đồng chí Trần Hữu Bình yêu cầu trong năm 2017, Tập đoàn VNPT cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: Tổ chức quán triệt và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức chính trị, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm hơn nữa công tác nhân sự và chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những dấu hiệu sai phạm để giải quyết triệt để, triển khai tốt công tác dân vận, vận động Đảng viên, người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007 – 11/4/2017); thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy địa phương phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác an sinh xã hội, tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung đã kí kết tại Hội nghị đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2016-2020; ban hành Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 trong đó cần tập trung đưa ra các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh cũng như nâng cao chất lượng mạng lưới.

Phát biểu bế mạc buổi lễ, đồng chí Trần Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Tập đoàn VNPT phải thực hiện nhiệm vụ phát triển VNPT 3.0 - Tầm nhìn 2030, đổi mới mô hình tăng trưởng thông qua đổi mới tư duy quản trị dịch vụ viễn thông như hiện nay sang tư duy quản trị sáng tạo, tạo sự khác biệt và sự cạnh tranh vượt trội. Xây dựng VNPT trở thành nhà mạng đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng với các nội dung cụ thể là: Tiên phong trong việc triển khai công nghệ mới, dịch vụ mới;  Nhà cung cấp có chất lượng mạng, dịch vụ tốt nhất;  Nhà cung cấp có chất lượng phục vụ tốt nhất.

* Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017), đại diện các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy trực thuộc đã đến chúc mừng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

P.V

 

.
.
.
.