.
.

Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam học tập, quán triệt Chỉ thị 05- CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thứ Tư, 11/01/2017|11:14

Ngày 10/1/2017, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu: Hà Nội và TP.HCM.

Đến dự có đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty và toàn thể cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhấn mạnh: Đây là là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các đơn vị trong Đảng bộ Tổng công ty. Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.
đồng chí Vũ Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trình bày các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Đồng chí Vũ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trình bày các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Thông qua việc quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị quyết, Kết luận và giới thiệu dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty; giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trong Tổng công ty nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. 
Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, nêu gương tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại lĩnh vực công tác thuộc trách nhiệm lãnh đạo của mình.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trình bày các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng chí Trần Sơn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trình bày Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề khác: Nghị quyết số 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tư do thế hệ mới; Kết luận số 09 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng  (khóa XII).
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Ngay sau Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty sẽ phối hợp cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị tập trung chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến mọi cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.
Các chi, đảng bộ cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của đảng bộ, đơn vị mình để sớm ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, xác định rõ những việc cần làm ngay, có các giải pháp thực hiện có tính khả thi nhất. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân, của người lao động đối với Đảng. Đồng thời phải đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy các cấp.
Bên cạnh đó, cần tiến hành tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về Nghị quyết với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp; đồng thời phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp và đất nước trong thời kỳ mới.
Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu năm 2017, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm chính trị cao nhất.
P.V
.
.
.
.