.
.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 14/12/2017|10:32

Từ ngày 10 - 13/12/2017, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với sự tham gia của 999 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. 

Phiên khai mạc Đại hội.
Phiên khai mạc Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các thời kỳ cách mạng và trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, đó là: tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ; chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự phiên bế mạc Đại hội.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự phiên bế mạc Đại hội.

Với chủ đề: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; Xây dựng Đoàn vững mạnh; Đoàn kết, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đại hội thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; đánh giá những kết quả đạt được của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Đại hội biểu thị quyết tâm thực hiện mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.  

Ban Chấp hành Đoàn ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI ra mắt Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi gồm 13 chương và 42 điều, tăng 01 chương so với Điều lệ khoá X. Đại hội đã tín nhiệm bầu 151 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất khóa XI đã bầu 31 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; bầu 04 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khoá XI; bầu đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương có 6 đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá X, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã được tín nhiệm tái cử Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Danh sách 6 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. VŨ ĐỨC TÚ - Bí thư Đoàn Khối DNTW khóa III;

2. VŨ THỊ THU HƯƠNG - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa III, Bí thư Ðoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;

3. THÁI BẢO TRI - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa III, Bí thư Ðoàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

4. PHAN HOÀI NAM - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa III, Bí thư Đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

5. KHỔNG VĂN HẢI - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa III, Bí thư Đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

6. NGUYỄN XUÂN THỌ - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa III, Bí thư Đoàn Tập đoàn Dệt may Việt Nam.  

P.V

 

.
.
.
.