.
.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Ba, 27/03/2012|23:07

Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương được thành lập từ tháng 4-2007 trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương. Đến nay, Đảng bộ Khối gồm có 33 đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị với trên 75.000 đảng viên. Trong Đảng bộ có nhiều loại hình tổ chức đảng, hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Công tác tuyên giáo ở một Đảng bộ mới thành lập, có những nét đặc thù, gặp không ít khó khăn, nhất là trong năm 2011, do tác động của cuộc khủng hoảng, suy thái tài chính kinh tế toàn cầu và những diễn biến phức tạp từ tình hình trong nước, quốc tế. Đảng uỷ Khối luôn xác định, công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, là mặt trận hàng đầu để tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân lao động hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị.

tuyengiao 195.jpg
Đồng chí Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012

Đảng uỷ Khối đã bám sát những sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XIII, bầu cử Hội đồng nhân các cấp, cùng với nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trong năm, coi đó vừa là nhiệm vụ, vừa là cơ hội thuận lợi để triển khai công tác tuyên giáo. Ngay đầu năm, Thường trực Đảng ủy Khối trực tiếp dự, chủ trì các hội nghị và chỉ đạo sâu sát, kịp thời về những nội dung công tác tuyên giáo, nhất là lĩnh vực công tác tư tưởng. Ban Thường vụ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng công tác tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối và cơ sở đã bám sát thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

1. Tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, học tập và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước

Đảng ủy Khối đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất, các Kết luận Hội nghị Trung ương, Nghị quyết 11 của Chính phủ theo tinh thần đổi mới, tập trung nghiên cứu những nội dung mới của Nghị quyết, trọng tâm là những nội dung liên quan trực tiếp đến Khối doanh nghiệp. Riêng trong đợt học tập Nghị quyết Đại hội XI, Đảng uỷ Khối mở 3 hội nghị (tại Hà Nội 2 và thành phố Hồ Chí Minh 1) với tổng số gần 1.300 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ trực thuộc, chủ tịch và uỷ viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc, kế toán trưởng các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, cán bộ cơ quan Đảng uỷ Khối, tỷ lệ tham gia học tập đạt 97%. Sau hội nghị của Khối, đã có 33/33 đơn vị triển khai và hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết XI với tinh thần học tập nghiêm túc, thiết thực, tỷ lệ tham gia đạt 95%. Trong học tập, triển khai chỉ thị, nghị quyết, các cấp ủy rất coi trọng việc xây dựng, thảo luận chương trình hành động, coi đó là xây dựng chương trình lãnh đạo thực sự của cấp ủy. Các quan điểm của Đảng, Nhà nước được cụ thể hóa bằng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, được công khai, minh bạch, thảo luận dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Từ kết quả nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI, các cấp ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình hành động và tổ chức sơ kết sau 1 năm thực hiện để sớm rút ra kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện. Thông qua việc học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong Khối đã có nhận thức đúng về những quan điểm chính sách mới, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và các đơn vị trong Khối.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy ra Quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện. Nhiều đơn vị đã thành lập Bộ phận giúp việc, xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập trở thành công việc thường xuyên, phù hợp với  đặc thù của từng đơn vị. Đối với doanh nghiệp, học tập đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực và thể hiện kết quả ngay, nhất là ở các tiêu chí cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, đặt lợi ích tập thể lên trước. Những đơn vị triển khai tích cực là: Đảng ủy Ngân hàng Công thương; Ngân hàng Ngoại thương, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông, Tập đoàn Hóa chất, Tập đoàn Than - Khoáng sản, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su …

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 264-TB/TW về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Đảng ủy Khối thấy rõ được ý nghĩa quan trọng của Cuộc vận động đối với các doanh nghiệp trong Khối, bởi vì, các doanh nghiệp trong Khối đều là doanh nghiệp nhà nước lớn, có vai trò hết sức quan trọng, trực tiếp sản xuất và phân phối lưu thông. Nơi đây có thể coi là một trong những trận địa tiền tiêu để triển khai thực hiện Cuộc vận động. Đảng uỷ Khối đã tổ chức lễ phát động Cuộc vận động tại Hà Nội. Tại buổi lễ, các doanh nghiệp ủng hộ sáng kiến “ Đồng hành cùng doanh nghiệp dệt may Việt Nam vì đồng bào biển đảo của Tổ quốc” và ký cam kết ưu tiên dùng hàng Việt Nam, dùng sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị trong Khối. Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông, Tổng công ty xăng dầu và nhiều doanh nghiệp đã chuyển biến thực sự trong việc sử dụng nguyên vật liệu trong nước, nguyên vật liệu của ngành để triển khai các dự án đầu tư, công trình xây dựng và sản xuất, kinh doanh, vừa thực hiện mục tiêu của Cuộc vận động, vừa tiết kiệm được kinh phí. Sau 2 năm thực hiện, Đảng ủy đã tiến hành sơ kết, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, rút kinh nghiệm chỉ đạo, góp phần thực hiện thành công Cuộc vận động và tiến tới mục đích xa hơn là sản xuất ra hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng 

Đảng ủy Khối chỉ đạo tuyên truyền kịp thời về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền về hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống của công nhân lao động. Trước những sự kiện phức tạp xảy ra như tình hình Biển Đông, vụ Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), biến động chính trị tại Bắc Phi - Trung Đông... các cơ sở đã tổ chức nhiều hình thức và cấp độ thông tin, nhất là thông qua hoạt động báo cáo viên tuyên truyền miệng, kịp thời giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu đúng tình hình, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội. 

 Các cấp ủy rất coi trọng gắn kết chặt chẽ hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách với những hoạt động vật chất, thiết thực; gắn tuyên truyền về doanh nghiệp với công tác xây dựng đảng và thực hiện an sinh xã hội, nhất là ở vùng khó khăn, biên giới, biển đảo. Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch thăm và hỗ trợ xây dựng các công trình trên đảo Trường Sa, với sự tham gia của các đơn vị tổng trị giá hơn 80 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Công thương Việt Nam hỗ trợ xây dựng Trung tâm văn hóa đảo Nam Yết trị giá 60 tỷ đồng. Tích cực tuyên truyền ủng hộ giúp đỡ nhân dân vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ; ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, nhân dân vùng thiên tai, công nhân từ Liby về nước và nhân dân Nhật Bản thiệt hại do động đất, sóng thần gây ra…

Bên cạnh những hoạt động do Đảng ủy Khối chỉ đạo, ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc chủ động tham mưu tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, công nhân lao động, như: tổ chức hội diễn, liên hoan văn nghệ; thi đấu thể thao; Lễ báo công dâng Bác; chương trình “Nụ cười cho em”; góp đá xây Trường Sa; thăm, tặng quà các gia đình chính sách; nhân dân, chiến sỹ đảo Trường Sa; gia đình nghèo, nhân dân vùng thiên tai, lũ lụt…Nhiều đơn vị làm tốt là: Ngân hàng Công thương, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông, Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Tập đoàn Than - Khoáng sản, Tổng công ty Thuốc lá, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, Tập đoàn Dầu khí…  

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức 20 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, với  2386 học viên; 13 lớp bồi dưỡng đảng viên dự bị, 1458 học viên; 7 lớp bồi dưỡng cấp ủy viên mới, 648 học viên; 1 lớp cao cấp lý luận chính trị, 121 học viên; 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ chính trị nội bộ, 295 học viên.

3. Quan tâm công tác báo chí     

Toàn Khối hiện có 4 báo, 22 tạp chí, hơn 40 trang web luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhất là về nội dung, chất lượng thông tin. Thông qua các buổi giao ban báo chí định kỳ sáng thứ 3 hàng tuần do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức, Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của báo chí nói chung và báo chí trong Khối nói riêng để chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền. Chủ động xây dựng 52 chuyên đề trong chuyên mục “Đảng với đổi mới và phát triển doanh nghiệp” thời lượng 30 phút, phát trên kênh VTC1 vào tối thứ sáu hàng tuần. Biên tập và phát hành 10 số với trên 68.000 bản “Thông tin nội bộ”, thông tin chuyên đề phục vụ sinh hoạt chi bộ. Đưa gần 500 tin bài lên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối.

 Điểm mới trong hoạt động báo chí của Khối là xây dựng Đề án thành lập Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, tổ chức Lễ ra mắt Tạp chí và chính thức hoạt động vào cuối năm 2011. Sự ra đời của Tạp chí điện tử là một sự kiện quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối. Tạp chí là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Khối, tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời thông tin chính thống về mọi mặt hoạt động của các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Ban tuyên giáo các cơ sở thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương và trong Khối, đặc biệt với Báo Nhân dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC để tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan về doanh nghiệp, góp phần giữ uy tín, thương hiệu và khẳng định vai trò nòng cốt, chủ lực, đầu tàu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước. Các báo, tạp chí, bản tin nội bộ trong Khối đã bám sát thực tiễn của đơn vị, thông tin đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn chặn suy giảm kinh tế, các hoạt động của doanh nghiệp. Tổ chức nhiều hình thức phong phú tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các sự kiện lớn, các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình nhân tố mới. Nhiều đơn vị trong Khối, như: Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Than - Khoáng sản, Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông, Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng công ty Hàng không, Ngân hàng phát triển Việt Nam, Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị, Tập đoàn Công nghiệp Cao su… xây dựng các phóng sự tuyên truyền trên Đài truyền hình Trung ương, Đài tiếng nói Việt Nam....Các đơn vị: Tập đoàn Than - Khoáng sản, Tập đoàn Dầu khí, các ngân hàng trong Khối v.v. ký hợp đồng với các báo của Trung ương, ngành, địa phương, đưa tin bài, ảnh phản ánh hoạt động, giới thiệu, quảng bá sản phẩm của đơn vị.

4. Luôn quan tâm và chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội

Trong năm 2011, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức 3 kỳ giao ban dư luận xã hội tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trước những sự kiện quan trọng của đất nước, của doanh nghiệp, nhất là trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, cơ cấu lại tổ chức và bố trí cán bộ. Kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong Khối. Tham dự giao ban dư luận xã hội hàng tuần do Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội tổ chức để phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm của các Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ở các đảng bộ trực thuộc, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề băn khoăn, thắc mắc trong cán bộ, công nhân viên chức lao động được tiến hành thường xuyên. Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tập đoàn Than - Khoáng sản, Tổng công ty Xi măng và một số đơn vị đã thành lập tổ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội để nắm bắt, phản ảnh kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, công nhân viên chức lao động trong thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, nhất là xung quanh vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp, giúp cấp uỷ nắm tình hình, làm tốt công tác tư tưởng và định hướng dư luận.  33/33 đảng bộ trong Khối cử cộng tác viên,  dự các cuộc giao ban dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức.

Nhìn chung, công tác tuyên giáo luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị. Sau đại hội Đảng bộ, hệ thống bộ máy và cán bộ tuyên giáo được củng cố, kiện toàn bổ sung cả về chất lượng và số lượng. Công tác tuyên giáo dần đi vào nề nếp, chính quy và chuyên nghiệp hơn. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, có chủ đề, tính tư tưởng, tính đảng rõ hơn, góp phần nâng cao thương hiệu, uy tín các doanh nghiệp và vị trí vai trò Đảng uỷ Khối. Ngay từ đầu năm, khối lượng công việc nhiều, nhất là việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, song đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong toàn Đảng bộ với tinh thần trách nhiệm cao luôn chủ động, nhiệt tình, tận tụy, nỗ lực hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh những thành tích đó, Đảng bộ cũng thấy rõ những khuyết điểm, yếu kém trong công tác tuyên giáo trong thời gian qua, nhất là trong công tác nghiên cứu lý luận về những vấn đề liên quan đến vai trò, vị trí, đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước; về mô hình tổ chức đảng và phương thức lãnh đạo trong tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng…Phương thức và nội dung hoạt động tuyên giáo ở một số cơ sở còn lúng túng, bị động, thiếu sức thuyết phục.

Kinh nghiệm rút ra trong công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương từ khi thành lập đến nay, nhất là trong năm 2011 chính là đã bám thực tiễn đầy sôi động của Khối doanh nghiệp để xây dựng chương trình công tác,  lấy thực tiễn sản xuất kinh doanh làm thước đo hiệu quả công tác tuyên giáo. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nhất là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực và đồng chí Bí thư cấp ủy. Đội ngũ lãnh đạo cấp ủy và cán bộ tuyên giáo trong Khối, hầu hết đã kinh qua hoạt động doanh nghiệp, giàu kinh nghiệm thực tiễn, do đó hoạt động tuyên giáo đã được vận dụng linh hoạt, sáng tạo, xuất phát từ thực tiễn, phục vụ thực tiễn. Các đồng chí trưởng ban tuyên giáo đảng ủy trực thuộc đều tham gia cấp ủy. Một số đồng chí Phó Bí thư, phó Tổng giám đốc kiêm trưởng ban tuyên giáo, đây là điều kiện thuận lợi để các đồng chí tham mưu trực tiếp cho cấp ủy về công tác tuyên giáo, đồng thời tham gia với cấp ủy trong công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp bố trí cán bộ. Đứng trước tình hình doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh; cán bộ, công nhân lại phân tâm từ những vụ việc phức tạp xảy ra trong nước và thế giới; Đảng bộ Khối luôn xác định vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo, coi việc giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu để tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong đảng, trong công nhân viên chức lao động, đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức.

Tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2011, các ý kiến tham luận của cơ sở và ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó bí thư  Đảng ủy khối đánh giá cao vai trò của công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng ổn định tình hình tư tưởng, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, cổ vũ động viên cán bộ công nhân lao động toàn Khối hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 31/33 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức sản lượng, doanh thu, lợi nhuận theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 đặt ra. Thu nhập, việc làm của người lao động trong hầu hết các doanh nghiệp được đảm bảo và đạt mức khá. Thu nhập hàng tháng ở các đơn vị thu nhập cao đạt từ 15-18 triệu đồng, đơn vị khá đạt từ 5-12 triệu đồng, đơn vị khó khăn đạt từ 2,5-3 triệu đồng. Thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, tất cả các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong Khối đã nghiêm túc rà soát, cắt giảm 633 dự án đầu tư chưa cần thiết, kém hiệu quả, chiếm hơn 50% tổng giá trị cắt giảm đầu tư của cả nước. 26/31 đơn vị tham gia hỗ  trợ 54/62 huyện nghèo, trong cả nước với tổng kinh phí 1.737 tỷ đồng, bằng 80,9 % tổng số tiền của doanh nghiệp cả nước đăng ký ủng hộ. Hoạt động của doanh nghiệp trong Khối, ngay cả những thời điểm khó khăn đã chứng tỏ và khẳng định vai trò là lực lượng chủ yếu để nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần bình ổn giá cả thị trưởng; là lực lượng nòng cốt trong việc điều tiết thị trường, bảo đảm các cân đối lớn về xăng dầu, điện, than, phân bón, sắt thép, xi măng, các mặt hàng thiết yếu, dịch vụ bưu chính viễn thông, giao thông vận tải....Tổng kết năm 2011, công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen.  

5. Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của công tác tuyên giáo năm 2012

Từ những kết quả và kinh nghiệm trong năm 2011, công tác tuyên giáo năm 2012 tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Đảng uỷ Khối,  tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:

-  Tiếp tục tuyên truyền, học tập và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Tham mưu đề xuất xây dựng kết luận, chỉ thị, chương trình thực hiện Kết luận Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 3 (khóa XI) về tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng và các nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 4 (khóa XI). Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung và những kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền về hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, nhất là những đơn vị vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; các dự án công trình, sản phẩm trọng điểm, gắn với tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của ngành, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, bản tin, Đài VTC về tập thể, cá nhân tiên tiến xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng đảng; trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

- Kịp thời nắm diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu đề xuất với cấp ủy chỉ đạo, giải quyết, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động ở các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trước các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, trước sự biến động phức tạp về kinh tế, chính trị trong khu vực và thế giới, đặc biệt là khi tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp.

- Tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, như: kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng, 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 37 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9…

-  Đưa Tạp chí Điện tử của Đảng ủy Khối đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo chất lượng cả về nội dung và hình thức. Nâng cao chất lượng bản tin nội bộ, chất lượng chuyên mục “Đảng với đổi mới và phát triển doanh nghiệp” trên Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.

- Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đưa việc học tập trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng, đảng viên, công nhân viên chức lao động.

-  Đôn đốc, kiểm tra, nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong năm 2012.

- Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục lý luận chính trị. Đẩy mạnh công tác khoa giáo, hoàn thành nghiên cứu các đề tài, đề án phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ.

 

Nguyễn Thị Thu Hà

                                                              Phó Vụ Trưởng Vụ Tuyên truyền

.
.
.
.