.
.

Họp báo về Hội thảo khoa học "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Thứ Ba, 13/08/2019|10:49

Chiều ngày 12/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” gồm Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản tổ chức họp báo, thông tin về các nội dung của Hội thảo.

Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trả lời ý kiến phát biểu của các phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.
Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông tin về Hội thảo tới các cơ quan thông tấn, báo chí.

Chủ trì buổi họp báo có đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tham dự họp báo có đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.

Ban Tổ chức Hội thảo cho biết, đây là sự kiện khoa học, văn hóa quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Người. Hội thảo là hoạt động thiết thực tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019), kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019).

Hội thảo bao gồm 60 chuyên đề do các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, người làm công tác đảng chuyên trách ở các ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền trên cả nước nghiên cứu, chắt lọc. Qua đó làm rõ những luận điểm trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức nhân ái, phong cách giản dị, tinh thần nêu gương của Người về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về vai trò và giá trị thực tiễn của việc nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Hội thảo làm sâu sắc hơn đạo đức “nêu gương” trong sáng, giản dị, có sức cảm hóa, thu hút cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo.

Hội thảo tập trung phân tích giá trị thực tiễn, kết quả và thành tựu, những vấn đề mới đặt ra để thực hiện tốt việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Trên cơ sở phân tích, làm rõ giá trị lý luận, kết quả thực tiễn và đề xuất nội dung, giải pháp thực hành noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nội dung xây dựng Đảng về đạo đức và các quy định về nêu gương đảm bảo sát yêu cầu thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với Ban Tổ chức Hội thảo tích cực đưa tin, bài, tuyên truyền trước, trong và sau Hội thảo trên các phương tiện thông tin, tạo hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao việc noi gương, tiếp tục thực hiện Di chúc của Người và các quy định nêu gương của Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Hội thảo dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 22/8/2019, tại Hà Nội.

Sau Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” bao gồm các chuyên đề, tham luận, một số bài viết và hình ảnh về Hội thảo. Sách dùng để phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đơn vị, địa phương trong cả nước.

TH

.
.
.
.