.
.

Các doanh nghiệp trong Khối DNTW chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm quốc gia

Thứ Năm, 12/01/2017|15:45

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị và chủ trương "Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau", những năm qua các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hàng hóa, tư liệu cho sản xuất, tiêu dùng của xã hội và xuất khẩu. Đồng thời tích cực xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh quảng bá, truyền thông để người tiêu dùng biết đến sản phẩm của mình; phát triển kênh phân phối tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm đến với người tiêu dùng mọi lúc, mọi nơi. 

.

 

.
.
.
.