.
.

Vinataba đạt doanh thu trên 26.700 tỷ đồng năm 2016

Thứ Tư, 11/01/2017|16:06

Theo báo cáo của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) cho biết, trong bối cảnh khó khăn chung của toàn ngành, Tổ hợp Tổng công ty đã có nhiều nỗ lực trong công tác tiêu thụ, thị trường, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm  phù hợp xu hướng tiêu dùng. Tổng sản lượng tiêu thụ toàn Tổ hợp Tổng công ty vượt 3% so với kế hoạch và tăng 3% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thuốc lá điếu tiêu thụ nội địa của Tổng công ty vẫn tăng trưởng gần 3% so với năm 2015,  chiếm xấp xỉ 61% thị phần toàn ngành.

Ngay từ đầu năm, Tổng công ty đã tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 đến từng đơn vị thành viên, trong đó chú trọng chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong hoạt động SXKD. Kết quả hầu hết các chỉ tiêu SXKD của năm 2016 đều đạt kế hoạch và có sự tăng trưởng so cùng kỳ năm trước (CKNT).

Tổng doanh thu đạt trên 26.700 tỷ đồng, vượt 2% KH, tăng 3% so với CKNT; nộp ngân sách đạt  trên 9.700 tỷ đồng, vượt 5% KH tăng 12% so với CKNT; kim ngạch xuất khẩu đạt xấp xỉ 187 triệu USD, vượt 9% KH, tăng 2% so với CKNT; sản lượng xuất khẩu thuốc lá điếu tiếp tục vượt trên 1,2 tỷ bao; thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 11,7 triệu đồng/người/tháng.

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm bánh kẹo, sản lượng tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo đạt 37.945 tấn, vượt 3% so với KH, tăng 3% so với CKNT, trong đó sản lượng nội tăng 3% CKNT, sản lượng bánh kẹo xuất khẩu vẫn duy trì ở mức tăng cao 8% so  CKNT.

Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp được Tổng công ty thực hiện quyết liệt và triệt để. Hết năm 2016, Vinataba đã hoàn thiện tổ chức lại các Công ty thuốc lá: Thăng Long, Thanh Hóa, Bắc Sơn, Đà Nẵng hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con, trong đó Công ty Thuốc lá Thăng Long là công ty mẹ. Tổ chức lại các Công ty Thuốc lá: Sài Gòn, Cửu Long, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Long An hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó Công ty Thuốc lá Sài Gòn là Công ty mẹ. Tái cấu trúc đã tạo điều kiện cho các nhóm công ty hoạt động hiệu quả hơn, hỗ trợ nhau trong SXKD và góp phần giảm canh tranh nội bộ.

Theo Tổng Giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Trần Sơn Châu, để thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2017 của toàn Tổ hợp, tạo điều kiện cho ngành thuốc lá phát triển ổn định, Tổng công ty kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thuơng 06 vấn đề sau:

Một là, Chính phủ và các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ TCT giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty Thực phẩm Miền Bắc.

Hai là, đề nghị Bộ Công Thương sớm phê duyệt Chiến lược phát triển TCT đến năm 2025 và Kế hoạch SXKD giai đoạn 2016-2020 để làm căn cứ triển khai thực hiện.

Ba là, sửa đổi quy định về mức xử phạt hình sự của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 đảm bảo hiệu lực thi hành quy định của Nghị định 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Dự thảo sửa đổi một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP; Sửa đổi nội dung Hướng dẫn 06/TANDTC-PC ngày 26/01/2016 của Tòa án Nhân dân Tối cao về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháp nổ, thuốc lá điếu nhập lậu phù hợp với hoạt động của ngành Thuốc lá Việt Nam.

Bốn là, đề nghị Ban chỉ đạo 389/TW chỉ đạo quyết liệt các Bộ ngành tăng cường công tác đấu tranh, chống buôn lậu thuốc lá theo Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ để bảo vệ ngành sản xuất, tránh thất thu ngân sách Nhà nước.

Năm là, bổ sung mục đích sử dụng Quỹ Phòng, chống tác hại của Thuốc lá cho công tác phòng chống thuốc lá nhập lậu, góp phần hạn chế tác hại của thuốc lá nhập lậu.

Sáu là, đề nghị Bộ Công Thương và các cơ quan ban ngành địa phương tăng cường quản lý việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, giấy phép đủ điều kiện mua bán nguyên liệu thuốc lá và công tác hậu kiểm tại các địa phương có vùng trồng cây thuốc lá, góp phần chấn chỉnh thị trường nguyên liệu thuốc lá nội địa, tạo điều kiện cho việc phát triển bền vững vùng trồng.

Với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Vũ Văn Cường cũng khẳng định: Năm 2017 tiếp tục là năm Tổng công ty đẩy mạnh chống buôn lậu thuốc lá, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền và thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Năm 2017, với việc thực hiện quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường chính trị - xã hội và các điều kiện kinh tế vĩ mô dự kiến tiếp tục duy trì ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế trong đó có hoạt động SXKD của Tổng công ty. Tuy nhiên, dự báo năm 2017 còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với nền kinh tế trong nước và quốc tế. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục tạo nên môi trường SXKD cạnh tranh khốc liệt ngay tại chính thị trường nội địa (đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ và ngành hàng tiêu dùng). Tình trạng buôn lậu thuốc lá có thể tái diễn phức tạp (đặc biệt tại các tình biên giới và miền Tây Nam Bộ) nếu không được đẩy mạnh kiểm soát ảnh hưởng trực tiếp đến ngành thuốc lá nói chung và Tổng công ty nói riêng.

Đẩy mạnh công tác điều hành phát triển bền vững hoạt động SXKD của Tổ hợp theo đó: Nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố và phát triển thị phần thuốc lá điếu nội địa; phát triển hoạt động xuất khẩu thuốc điếu theo hướng chuyên nghiệp hiệu quả, chú trọng chuyển đổi dần cơ cấu sản phẩm theo hướng nâng cao tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu của Tổ hợp Tổng công ty và xuất khẩu sản phẩm mang giá trị cao. Đánh giá công tác SXKD nguyên liệu thuốc lá giai đoạn 2014-2016 và đề xuất định hướng, giải pháp khôi phục vùng trồng, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển bền vững vùng trồng nguyên liệu thuốc lá của Tổng công ty đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030; xây dựng Chiến lược phát triển khoa học - công nghệ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm…

Tích cực triển khai công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa nhằm tạo nền tảng nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của Tổ hợp Tổng công ty, theo đó triển khai thực hiện các bước để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty; chuyển đổi Công ty TNHH HTV Thuốc lá Hải Phòng thành công ty cổ phần; tiếp tục thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại các công ty thực phẩm bánh kẹo, các công ty ngoài ngành kinh doanh chính; tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện tái cơ cấu các công ty thuốc lá điếu để có giải pháp phát triển SXKD phù hợp, phát huy sức mạnh cả tổ hợp.

Tổng công ty sẽ xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến và kiểm soát chuyên nghiệp bao gồm các công cụ kiểm soát tài chính và hệ thống thông tin quản lý tiên tiến thống nhất trong toàn Tổng công ty; xây dựng và phát triển đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, thực hiện công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, tuyển dụng cán bộ, nhân viên theo quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị ở mỗi thời điểm, phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Tổng công ty, trong đó nâng cao hiệu quả công tác đầu tư phát triển thị trường; đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm mang nhãn hiệu của Tổ hợp Tổng công ty; tiếp tục thực hiện tốt công tác đoàn thể, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

P.V

.
.
.
.