.
.

Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2017

Thứ Năm, 16/02/2017|23:55

Ngày 16/2/2017, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và TP.HCM. 

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Cao Quốc Hưng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2016 của Đảng bộ Vinataba, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cho biết: Năm 2016, Đảng ủy Tổng công ty đã đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, mà trực tiếp là Đảng ủy Khối DNTW, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nhằm phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội cũng như cán bộ, đảng viên và toàn thể CNVC-NLĐ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác đảng năm 2016.

Năm qua, Tổng công ty đã phát triển sản xuất, bảo toàn vốn, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính đều vượt kế hoạch đăng ký với Bộ Công Thương và có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước (CKNT). Trong bối cảnh chung ngành thuốc lá gặp rất nhiều khó khăn, tổng sản lượng tiêu thụ toàn ngành giảm, các đơn vị ngoài Tổng công ty giảm bình quân 15%,  sản lượng thuốc lá điếu tiêu thụ của toàn Tổng công ty đạt 3.531 triệu bao, tăng 3% so CKNT, thị phần của Tổng công ty chiếm hơn 60% sản lượng toàn ngành, tăng 4% so với năm 2015.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Sản lượng xuất khẩu thuốc điếu toàn Tổ hợp đạt 1.239 triệu bao, tăng 3% so CKNT và chiếm 78% sản lượng xuất khẩu của ngành; Sản lượng bánh kẹo đạt 38.175 tấn, đạt 103,5% kế hoạch và tăng 4%; Tổng doanh thu (không gồm thuế tiêu thụ đặc biệt) đạt 26.649 tỷ đồng, bằng  106% kế hoạch, tăng 2,3%; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.432 tỷ đồng tăng 7,5%; Nộp ngân sách đạt 9.706 tỷ đồng tăng 12%; Kim ngạch xuất khẩu đạt 186,7 triệu USD tăng 1,7%. Đảm bảo công ăn việc làm cho 12.600 CBCNV với thu nhập bình quân cho người lao động ước đạt khoảng 11,7 triệu đồng/người/tháng tăng hơn 10% so CKNT.

Về công tác xây dựng đảng, năm 2016, Đảng bộ Tổng công ty đã ổn định tổ chức và là Đảng bộ toàn Tổng công ty với 24 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (21 đảng bộ và 3 chi bộ cơ sở trực thuộc), 114 chi bộ trực thuộc với tổng số 1.772 đảng viên, trong đó có 1.693 đảng viên chính thức và 79 đảng viên dự bị, tăng 48 đảng viên (1,03%) so với cùng kỳ năm 2015. Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý đảng viên phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng đạo đức của cán bộ, đảng viên; tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Vinataba tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức, phổ biến quán triệt hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo hướng thiết thực, gắn với chương trình hành động của Tổng công ty. 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành việc triển khai tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 100% cán bộ lãnh đạo Tổng công ty và  2.528 cán bộ quản lý, quần chúng ưu tú được tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết, trong đó tổng số đảng viên trực tiếp tham gia là 1.693 đảng viên/1.724 đảng viên, đạt tỉ lệ 98,2%. Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Năm 2016, toàn Đảng bộ Tổng công ty phát triển được 118 đảng viên, tăng 47,5 % nghị quyết đề ra (bình quân phát triển 80 đảng viên/năm), tăng 53,2% so với năm trước.

Đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ngoài ra, Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 với 248 đồng chí tham dự; 108 đảng viên dự bị học lớp bồi dưỡng nhận thức cho Đảng viên mới, 198 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên; ban hành các văn bản chỉ đạo khắc phục những tồn tại và có giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn tại các đơn vị. Năm 2016, toàn Đảng bộ Tổng công ty không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng và chính quyền các cấp; chỉ đạo các đoàn thể chính trị- xã hội chăm lo kiện toàn tổ chức, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng đa dạng hoá các hình thức tập hợp, tổ chức đối thoại trong doanh nghiệp. Triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; phát động cuộc thi hiến kế xây dựng Slogan của Tổng công ty. Phụng dưỡng 40 mẹ Việt Nam anh hùng, xây tặng 68 nhà tình nghĩa, 41 nhà tình thương và các hoạt động từ thiện khác như hỗ trợ quỹ khuyến học, tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo, vận động CNVCLĐ đóng góp ủng hộ đồng bào mưa lũ miền Trung. Tổng số tiền từ thiện xã hội trên 17,7 tỉ đồng.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2017, Đảng ủy Tổng công ty đề ra phương hướng triển khai thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 -2020), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và triển khai thực hiện quyết liệt đến từng đơn vị thành viên các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban ngành mà trực tiếp là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Bộ Công Thương. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch sản xuất kinh doanh, phấn đấu có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu (không gồm bánh kẹo) đạt 23.900 tỷ đồng, Nộp Ngân sách trên 9.100 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế trên 1.100 tỷ đồng. Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn ”trong sạch vững mạnh” trên 90%, trong đó: 20% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt hơn 90%, trong đó trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp được hơn 80 đảng viên mới.

Tăng cường làm việc trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty với một số cấp ủy đơn vị để kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại một số đơn vị cơ sở. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty và các đơn vị thành viên theo đúng tiến độ, quy trình quy định. Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại để phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá
Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá

Biểu dương những thành tích đạt được trong năm 2016 của Đảng bộ Vinataba tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Trần Hữu Bình nhấn mạnh: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là doanh nghiệp duy nhất trong ngành thuốc lá Việt Nam đầu tư xây dựng, vận hành hoàn chỉnh chuỗi giá trị sản xuất thuốc lá từ trồng và chế biến nguyên liệu, sản xuất phụ liệu đến sản xuất và phân phối thuốc lá điếu, kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm thuốc lá, tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và công nghiệp thuốc lá. Trong từng lĩnh vực này, Tổng công ty đều giữ vai trò chủ đạo. Trong tương lai, Tổng Công ty được kỳ vọng tiếp tục giữ vị trí hàng đầu và thị phần số 1 trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nguyên phụ liệu và các sản phẩm thuốc lá, là đầu mối tổ chức sắp xếp, thúc đẩy ngành thuốc lá Việt Nam phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Để hoàn thành được mục tiêu đó, đồng chí Trần Hữu Bình đề nghị: Trong năm 2017, Đảng ủy Vinataba cần tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng đảng: tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm hơn nữa công tác nhân sự và chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện dấu hiệu sai phạm để giải quyết triệt để. Tập trung đưa ra các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty và chú trọng nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị phần. Đồng thời kêu gọi toàn thể  cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2017, chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007-11/4/2017).

Nhân dịp này, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân các đảng ủy trực thuộc vì đã có thành tích trong công tác Đảng năm 2016; trao thưởng cho các cán bộ, đảng viên đạt giải cuộc thi sáng tác Slogan của Tổng công ty.

Đồng chí Vũ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trao giải Đặc biệt cho cá nhân đạt giải Cuộc thi sáng tác Slogan của Tổng công ty
Đồng chí Vũ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trao giải Đặc biệt cho cá nhân đạt giải Cuộc thi sáng tác Slogan của Tổng công ty
Đại diện lãnh đạo Vinataba trao giải Cuộc thi sáng tác Slogan của Tổng công ty
Đại diện lãnh đạo Vinataba trao giải Cuộc thi sáng tác Slogan của Tổng công ty

P.V

.
.
.
.