.
.

Vietcombank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2021

Thứ Sáu, 07/05/2021|18:28

Vừa qua, tại tỉnh Hưng Yên, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) lần thứ 14, năm 2021.

Dự Đại hội, có đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an. Về phía Vietcombank, có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank; Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối; Giám đốc/Trưởng các đơn vị tại Trụ sở chính; Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn của các Chi nhánh, Công ty trực thuộc, Trưởng Văn phòng đại diện của Vietcombank; các cổ đông là các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân đã đặt niềm tin cùng đồng hành phát triển với Vietcombank.

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Chủ tọa đại hội gồm các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa; Phạm Quang Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Thành viên; Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT, Thành viên; Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT, Thành viên; Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc, Thành viên.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông Vietcombank.
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông Vietcombank.

Theo chương trình nghị sự, Đại hội lần lượt thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và định hướng 2021; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2020; Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập; Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 - 2022 của Vietcombank; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và một số quy chế của Vietcombank.

Đại hội đã nghe Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021; Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021; Trưởng Ban Kiểm soát Lại Hữu Phước trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021.

Quán triệt phương châm hành động Chuyển đổi - An toàn - Hiệu quả - Bền vững, trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu và đổi mới quan điểm điều hành Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo, toàn hệ thống Vietcombank tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch theo đúng định hướng của Chính phủ và nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước giao phù hợp với bối cảnh nhiều tác động bất lợi do đại dịch COVID-19.

Với nỗ lực và quyết tâm của toàn hệ thống, kết thúc năm 2020, Vietcombank đã đạt nhiều kết quả ấn tượng và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, vươn lên mạnh mẽ để dẫn đầu hệ thống ngân hàng về quy mô lợi nhuận, chất lượng tài sản. Kết quả hoạt động ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc, đạt những kết quả ấn tượng trên hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động. Tổng tài sản đến 31/12/2020 đạt 1.326.230 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2019, đạt 101,3% kế hoạch năm 2020 do ĐHĐCĐ giao. Dư nợ tín dụng đạt 845.128 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2019, nằm trong mức trần định hướng tăng trưởng tín dụng của NHNN giao. Tổng huy động vốn đạt 1.053.128 tỷ đồng, tăng 10,9% so với 2019, đạt 103,9% kế hoạch năm 2020 do ĐHĐCĐ giao.

Vietcombank tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank năm 2020 đạt 23.050 tỷ đồng, tương đương năm 2019, đạt 116,3% kế hoạch năm 2020 do ĐHĐCĐ giao.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại ĐHĐCĐ Vietcombank lần thứ 14.
Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại ĐHĐCĐ Vietcombank lần thứ 14.

Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, Vietcombank là ngân hàng tiên phong triển khai đồng bộ gói giải pháp hỗ trợ, đồng hành doanh nghiệp, cá nhân do tác động của COVID-19 và thiên tai thông qua các gói hỗ trợ với mức hỗ trợ giảm lãi suất với giá trị lên đến 3.700 tỷ đồng.

Cũng trong chương trình, Đại hội đã thực hiện miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Eiji Sasaki, và bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 là ông Shojiro Mizoguchi.

Sau gần 1 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 của Vietcombank đã biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển bền vững của Vietcombank theo mục tiêu đã đặt ra.

Với những thành quả đã đạt được trong những năm 2020, Vietcombank đang củng cố nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển và bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Với nỗ lực quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống, Vietcombank sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao, đưa Vietcombank phát triển hơn nữa với mục tiêu chiến lược là ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng hàng đầu khu vực, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, được quản trị theo các thông lệ tốt nhất. 1 trong 1000 doanh nghiệp niêm yếu lớn nhất toàn cầu./.

VCB News 

.
.
.
.